Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Manage IT - Dienstverlening in crisistijden

27/09/2012

Samen met zijn Nederlandse zustervereniging VIAG (Vereniging voor Informatieambtenaren in de gemeenten) gaat V-ICT-OR de uitdaging aan om de knelpunten voor ICT implementaties in tijden van crisis bloot te leggen. In samenwerking met het Vlaamse Expertisecentrum voor Gemeentesecretarissen (ECG) en de Nederlandse Vereniging voor gemeentesecretarissen (VGS) bereiden we een boekje voor. We stellen de eerste conclusies voor op het V-ICT-OR congres “Manage IT” op 6 december. 

Manage IT is gericht op het management. Buiten natuurlijk onze leden ligt de focus vooral op de doelgroepen ICT-managers, secretarissen, ontvangers, schepenen, burgemeesters en overige bestuurders. Inspirerende plenaire sprekers zullen de congresdeelnemers tijdens dit najaarscongres meenemen in de werkelijkheid, namelijk “met ICT de crisis overwinnen”.

Velen gaan er van uit, dat is techniek, dit is een congres voor automatiseerders. Niets is echter minder waar. Informatiemanager, gemeentesecretaris maar ook de bestuurder is (mede) verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van hun organisatie. Steeds meer partners (ketens) zijn er nodig om de juiste dienstverlening volgens de vastgestelde kwaliteitsnormen te kunnen laten plaatsvinden.

Tof Thissen, directeur van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) deelt zijn visie met ons hoe de kwaliteit van e-dienstverlening verbeterd kan worden en laat zien dat samenwerken noodzakelijk is.

De OCMW’s van Genk, Hasselt, Mechelen en Turnhout hebben dit in de praktijk gebracht middels het project “beleidsinformatie”. Zij delen dit resultaat graag met u.

U mag Manage IT 2012 dat plaats zal hebben in Het Godshuis te Sint-Laureins op 6 december a.s. niet missen. Kijk op onze webpagina over Manage IT voor alle achtergrond informatie en registratie voor deelname.