Met ICT de crisis tegemoet…

22/10/2012     Algemeen nieuws en ManageIT         3868     0

De financiële crisis is alom aanwezig. Gemeenten merken dit dagelijks door minder inkomsten en een grotere bezuinigingsopgave. De V-ICT-OR en VIAG publicatie die op ManageIT ter beschikking komt gaat hier op in, niet door het aanbieden van een nieuwe ICT-technische oplossing, maar door een nieuwe benadering: Het Nieuwe Denken (HND). Alle aanwezige V-ICT-OR-leden op Manage IT ontvangen dit boekje gratis.

  • HND staat voor een andere manier om problemen aan te pakken
  • HND bepaalt aan de hand van een quickscan hoe groot de kloof is tussen de verschillende stakeholders die nodig zijn om met ICT de crisis te overwinnen en
  • HND biedt verschillende instrumenten aan om HND in te voeren.

Men is het er in het algemeen over eens, besparen mét ICT heeft een groter effect dan besparen óp ICT. Toch blijkt in de praktijk dat heel wat beproefde ICT-, financiële- of bedrijfskundige oplossingen de problemen niet oplossen. Het is essentieel om dieper te kijken, naar een structurele oplossing. Die structurele oplossing ligt in de lijn van: samenwerken, de verbinding zoeken tussen betrokkenen, dialoog, vertrouwen, balans, een holistische kijk op het onderwerp en systeemdenken; in deze publicatie aangeduid met HND. Hierbij is het van belang dat alle betrokkenen in hun relatief nieuwe rol zich veilig voelen en authentiek gedrag kunnen tonen. De structurele oplossing ligt in houding en gedrag van alle betrokkenen, het leggen van verbindingen en de manier waarop we naar vraagstukken kijken. Als we dit voldoende beheersen, wordt het positieve effect van ICT-oplossingen veel groter.

Om de kloof tussen de betrokkenen in beeld te brengen wordt ook aandacht besteed aan een quickscan.

Het hoofddoel van de quickscan is om dankzij een eenvoudig instrument snel te weten welke stappen op ICT-gebied het meest effectief zijn om HND te introduceren. Het instrument bevordert de discussie over houding en gedrag binnen de organisatie, het Management Team en het bestuur en biedt daarmee de mogelijkheid beter te besparen mét ICT.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!