Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Een handboek voor samenwerking gemeente en OCMW

20/12/2012

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur publiceert, samen met UA, een handboek voor samenwerking gemeente en OCMW. 

Gemeente en OCMW hebben doorheen de tijd elk een eigen ontwikkeling gekend. Tien jaar geleden typeerde de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur de verhouding tussen gemeente en OCMW als ‘bipolair en hybride’. ‘Bipolair’ in de zin dat het lokaal sociaal beleid wordt bepaald door twee autonome organisaties en ‘hybride’ omdat er tussen deze organisaties overleg bestaat.

In het werkveld merkten we de afgelopen jaren een dynamiek van versterkte samenwerking tussen gemeenten en OCMW. Deze samenwerking deed zich niet enkel voor op het vlak van ondersteunende diensten maar ook op het vlak van beleid.

Heel wat besturen hebben de afgelopen jaren stappen gezet in de richting van verregaande samenwerking tussen gemeente en OCMW en zelfs van integratie van (ondersteunende) diensten. Deze oefeningen stuitten evenwel op een aantal decretale belemmeringen.

Uit de visitaties bleek dat ICT veelal de spil vormt in de samenwerking tussen gemeenten en OCMW. Op sommige plaatsen wordt het omschreven als dé katalysator an de samenwerking. Elders is er dan al weer een jarenlange traditie van samenwerken ond ICT.

Lees er meer over op op de website van het agentschap Binnenlands bestuur