Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ook V-ICT-OR wil e-mailadressen burgers in Rijksregister

03/10/2013

Datanews 3/10 De Vlaamse ICT Organisatie, kortweg V-ICT-OR, kan zich vinden in de vraag van de stad Antwerpen om e-mailadressen van de inwoners te verzamelen en op te nemen in het Rijksregister. Het Antwerpse stadbestuur hoopt op die manier efficiënter te kunnen communiceren met de burgers, verduidelijkte de Antwerpse Schepen van Loketwerking Liesbeth Homans (N-VA) dit weekend nog in de krant Het Nieuwsblad.

Volgens het college gebeurt de opslag van e-mailadressen best op een centrale locatie zoals het Rijksregister. “Wij vragen daarom aan Binnenlandse Zaken of het mogelijk is om het e-mailadres als afzonderlijk informatietype in het rijksregisterdossier van de burger te vermelden, als onderdeel van de wettelijk informatie. Zo kunnen de lokale overheden er ook over beschikken”, zei Homans daarover.

Binnen open standaarden

Ondertussen laat V-ICT-OR – de Vlaamse vereniging die een forum biedt voor 'best practices' rond it in een overheidscontext – dus weten dat het de vraag van de stad Antwerpen en andere steden en gemeenten ondersteunt. In een reactie stelt V-ICT-OR zelfs dat de mogelijke uitbreiding of verrijking van de centrale authentieke gegevensbronnen zoals het Rijksregister door de organisatie al behandeld wordt in de projectwerkgroep 'open standaarden voor lokale overheden', kortweg OSLO.

V-ICT-OR is alvast een denkoefening gestart rond het eenduidig én volledig maken van de bestaande, centrale gegevensbronnen: een project dat op goedkeuring van het Europese niveau kan rekenen. De vereniging wijst er verder op dat een volgende stap kan zijn om ook de beveiliging van die centrale bronnen aan te pakken, en naar één centraal machtigingssysteem te gaan voor het raadplegen van de informatie in de databanken.

 

Artikel Nieuwsblad: Stad wil mailadressen opslaan in rijksregister  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20130927_00764138

OSLO: http://www.v-ict-or.be/kenniscentrum/OSLO

VLAVIRGEM: http://www.v-ict-or.be/nieuws/v-ict-or-en-iminds-lanceren-ambitieus-innovatieproject