Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bestuur en burger wisselen digitaal officiële documenten

11/10/2013

Een burger hoeft zich niet meer te verplaatsen naar het Administratief Centrum om documenten van het gemeentebestuur te ontvangen. Het kenbaar maken van zijn e-mailadres volstaat nu om een rechtsgeldig document te ontvangen. Met VERIFIEER kan de administratie zowel papieren als online documentenstromen digitaal ondertekenen en een extra beveiligingsniveau meegeven. Een door een burger aangevraagd document dat de ambtenaar opmaakt, wordt aangevuld met de nodige elektronische handtekening(en) en beveiligde code. Dit document wordt vervolgens online naar de burger verzonden, waarop deze het kan doorsturen naar derden. De burger kan dit document ook rechtsgeldig afdrukken en bezorgen aan de aanvrager. De burger kan bovendien documenten van overheden controleren op authenticiteit.

In gemeente Kortenberg, waar VERIFIEER als eerste werd geïntroduceerd, is men er ondertussen al vlot mee weg. Volgende documenten verstuurt men er nu digitaal: samenstelling gezin, uittreksel strafregister, bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit (enkel voor Belgische inwoners), bewijs van leven, ontvangstbewijs adreswijziging, uittreksel bevolkings- of vreemdelingenregister, uittreksels burgerlijke stand (indien de akte in Kortenberg opgesteld werd). In de toekomst zullen, naast de dienst burgerzaken, ook andere diensten via elektronische weg documenten kunnen versturen.

Een aantal activiteiten zullen nog altijd aan de loketten moeten uitgevoerd worden omdat de wetgever dat zo heeft bepaald (wettiging handtekening, wilsverklaring euthanasie, orgaandonatie, …).