Samenwerkingsakkoord voor realisatie van een geïntegreerd e-government

10/10/2013     Algemeen nieuws         2436     1

Het samenwerkingsakkoord voor de realisatie van een geïntegreerd e-government werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8/10/2013. Het beoogt het harmoniseren en uitlijnen van de initiatieven van de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden met het oog op de realisatie van een geïntegreerd e-government, en dit zowel vanuit het standpunt van de gebruiker als vanuit het standpunt van de overheid.

Het samenwerkingsakkoord houdt in dat initiatieven zullen genomen worden met als doel de invoering van een fundamenteel nieuwe, geïntegreerde en voortdurend aangepaste manier van dienstverlening, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. De uitwerking van deze initiatieven zal bijdragen tot de verhoging van de kwaliteit en de efficiëntie van de openbare dienstverlening en tot het bereiken van schaalvoordelen.

Waartoe de verschillende partijen zich verbinden en hoe de organisatie en samenwerking zal verlopen lees je in het Belgisch Staatsblad.

Deel deze post:

Reacties (1)

  1. Peter Neirinck @ 11/10/2013 14:13

    Onder Art. 4 Fundamentele componenten staat o.a.:
    - het elektronisch ondertekenen van documenten;
    - het elektronisch ter beschikking stellen en uitwisselen van documenten;
    Graag wijs ik hiervoor op naar www.verifieer.be.

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!