Het meldpunt... voor als het goed fout gaat.

03/12/2013     Algemeen nieuws     Hedwig Daineffe     2302     0

Soms, maar gelukkig niet vaak, loopt het echt fout.  Een leverancier slaagt er niet meer in het vertrouwen van zijn klanten te behouden. Problemen blijven aanslepen. Men begrijpt elkaar niet meer. Het gesprek stottert.  Ongenoegen borrelt op…

Op zo een moment kan V-ICT-OR op het toneel komen als onafhankelijk bemiddelaar.  Bemiddelaar die heel wat vertrouwen geniet van de verschillende leveranciers. 

V-ICT-OR luistert goed naar wat er aan de hand is, dat luisteren zal ons helpen de weg te bepalen die we volgen.

Bij individuele problemen is het misschien voldoende om ‘achter de schermen’ een paar telefoontjes te plegen. Misschien helpt dit om prioriteiten aan te passen en/of problemen beter te plaatsen.
Misschien gaat het niet over een individueel probleem en zijn er meerdere klanten bij betrokken?
Of misschien sleept iets al zo lang aan dat alle gesprek is gestopt. Men is ingegraven in zijn stelling?
Wat ook de situatie is. Er is steeds een oplossingstraject. Centraal hierin staat communicatie.

V-ICT-OR tracht steeds het gesprek terug op gang te brengen. Op een objectieve en systematische wijze brengen we klaarheid in de problematiek.

Dit met respect voor de belangen van alle actoren.
Samen werken we een realistisch en oplossingsgericht traject uit.

Het doel: uitzicht op een duurzame oplossing binnen een aanvaardbare tijd.

U kan het meldpunt terugvinden op onze homepagina.

Deel deze post:

Reacties (0)

Een reactie toevoegen:

Log in om een reactie te plaatsen, of klik hier om u te registreren!