Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kind en Gezin gebruikt als eerste inkomensgegevens, afkomstig van de FOD FIN, via MAGDA

10/12/2013

Voor het eerst is er via het MAGDA–platform van e–IB een toepassing in werking getreden die gebruik maakt van inkomensgegevens, afkomstig van de Federale overheidsdienst Financiën (FOD FIN). Kind en Gezin zal geen belastingattesten meer opvragen bij een online aanvraag. Vanaf nu consulteert Kind en Gezin het inkomen van de ouders in de databanken van de FOD FIN om op die manier het inkomenstarief kinderopvang te bepalen. Ook de gegevens in verband met de gezinssamenstelling worden door Kind en Gezin zelf geconsulteerd: opnieuw een attest minder dat bij de burger moet worden opgevraagd. 
De gegevensstroom die Kind en Gezin gebruikt, loopt via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en het MAGDA–platform. 

Bron CORVE