Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

e-ID pincode kwijt? Geen probleem!

06/03/2014

Je eID werkt met een pincode. Typisch aan zo'n code is dat je ze wel eens durft te vergeten. Geen nood, je kan die pincode via enkele stappen achterhalen of wijzigen.

Zelf kiezen
De pincode van je elektronische identiteitskaart vind je terug in de brief die je van de gemeente krijgt met de melding om je eID af te halen. Als je je eID gaat afhalen, is het aangeraden je pincode te wijzigen in een cijfercombinatie die je gemakkelijk kan onthouden. Je kan daarbij tot 12 cijfers gaan. Let wel: de pincode is persoonlijk. Neem dus geen al te voor de hand liggende cijfercombinaties zoals je geboortedatum en houd je code altijd strikt geheim. Iemand die de hand kan leggen op je eID en de code, kan in jouw naam handelen op het internet. 

Helaas vergeten
Een klein nadeel van de digitalisering van onze wereld is het aantal wachtwoorden en pincodes dat maar blijft toenemen. Je kan altijd een beveiligd excelbestand aanmaken waar je de codes bewaart of die functie toevertrouwen aan een app. Toch is het niet ondenkbaar dat je eens een code verliest of vergeet.

Geen pin, wel puk
Als je driemaal na elkaar een foute code intikt, blokkeert de microchip. In dat geval ben je aangewezen op de dienst Bevolking van je hoofdverblijfplaats. Vergeet het originele document met je pukcode niet. Met die pukcode kan je bij de dienst Bevolking je pincode deblokkeren of wijzigen.

Noch pin, noch puk
Ben je de pin- én pukcode kwijt, dan heb je twee opties. Ofwel kan je de codes opnieuw opvragen bij de dienst Bevolking van je hoofdverblijfplaats. Ofwel vraag je ze online op via de website van de FOD Binnenlandse Zaken. De codes worden binnen de drie weken opgestuurd naar je gemeente. Die verwittigt je zodra ze beschikbaar zijn. Anders dan voor de aanvraag moet je dus sowieso langsgaan bij de dienst Bevolking om je nieuwe pincode te koppelen aan je eID.

BRON