Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Geen zorgen, eID zelf bevat minimale info

06/03/2014

De eindeloze toepassingen van de eID zijn allemaal goed en wel. Maar hoe zit het met de veiligheid van die gegevens? Kan je ervan uitgaan dat je privacy niet geschonden wordt als je online documenten tekent? Of kan iemand misbruik maken van mijn eID?

Op de kaart
Het antwoord is heel eenvoudig: je eID-chip bevat zogoed als geen informatie. De chip bevat enkel de informatie die zichtbaar is op de kaart zelf, aangevuld met het adres. Het adres wordt niet op de kaart gezet, zo moet je niet iedere keer een nieuwe identiteitskaart aanvragen als je verhuist. Daarnaast staan op de chip een aantal certificaten om je als burger te identificeren en te bewijzen dat je bent wie je beweert te zijn. Die certificaten zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de verschillende eID-toepassingen.

Privacygevoelig
Iedereen die een kaarlezer heeft, kan de gegevens op je eID lezen. Maar deze gegevens bieden geen toegang tot de databanken met privacygevoelige informatie die nodig is voor online toepassingen. Daarvoor zijn de certificaten en je pincode nodig. Samen vormen zij het onweerlegbare bewijs van je identiteit en koppelen ze je identiteit aan je kaart. Bovendien bevestigen de certificaten en sleutels in combinatie met je pincode ook de echtheid van je elektronische handtekening.

Geheim
Gezien je pincode nodig is om je elektronische identiteit te bewijzen in online toepassingen, is het belangrijk je pincode strikt geheim te houden. Kies geen voor de hand liggende cijfercombinatie zoals je geboortejaar of dat van je naaste familieleden. Noteer die pincode ook zeker niet op je kaart.

Identiteitsfraude
In België kan je je zelf voor een deel beschermen tegen identiteitsfraude. Bij diefstal van je eID kan je de eID blokkeren via Docstop (www.docstop.be). Ook de politie kan de helpdesk van het Rijksregister vragen je eID te blokkeren. Bij de aanvraag van een nieuwe kaart kunnen controlevragen gesteld worden. Zo kan niemand in jouw naam een nieuw eID aanvragen.

BRON