Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Hoe krijgt het individu weer controle over zijn eigen persoonsgegevens (NL)?

02/02/2015

Dat nieuwe technologie en sociale media regelmatig op gespannen voet staat met de burgerlijke vrijheden, waaronder privacy, is weer volop nieuws.

Enerzijds stelt de wetgeving paal en perk aan het grenzeloos verzamelen en combineren van informatie over individuen door overheden en bedrijven. Anderzijds worden - onder druk van bedreigingen van de veiligheid – voorstellen gedaan die inbreuken op onze persoonlijke levenssfeer mogelijk maken.

Het recht op privacy is grondwettelijk verankerd, maar de veiligheid van burgers is ook een groot goed. Hoe moet de wetgever omgaan met het spanningsveld tussen veiligheid en privacy? 

inGovernment