Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskring Brabantse Kouters zet werkjaar 2016 in

26/01/2016

De regionale kenniskring Brabantse Kouters organiseerde op maandag 25 januari in Merchtem haar eerste bijeenkomst in het werkjaar 2016. Uit een korte rondvraag blijkt dat de vertegenwoordigde lokale besturen in 2016 heel wat projecten zullen opstarten dit jaar op vlak van ICT en informatiemanagement. De thema's postregistratie, e-notulenbeheer en aanpassingen aan de gemeentelijke websites staan hoog op de agenda.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 'samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren' koppelen we op iedere bijeenkomst van elk van de regionale kenniskringen terug over de voortgang van het project. Tijdens het eerste kwartaal staat informatieveiligheid centraal.

Op deze eerste bijeenkomst stelde ook VERA haar agenda voor het werkjaar 2016 voor. Er ging heel wat aandacht naar het project inventarisatie en koppelingen. Er zijn uiteraard heel wat linken met de softwarecatalogus (beschikbaar in preview), een project waar V-ICT-OR momenteel ook heel stevig op inzet. Dit project beoogt twee doelstelingen: (1) een algemene software inventaris voor lokale besturen en (2) inventaris van eigen software. Er wordt een werkgroep opgezet, waar onder andere een aantal lokale besturen vanuit de regionale kenniskring Brabantse Kouters aan deelnemen. Deze werkgroep zal zich onder meer buigen over de vraag hoe een eigen inventarisatie efficiënt kan aangepakt worden.