Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Opvolging regiowerking in de provincie West-Vlaanderen

16/02/2016

In januari 2016 zijn we gestart met de verkennende gesprekken in West-Vlaanderen in het kader van de regionale kenniskringen. De 23 West-Vlaamse besturen die op basis van onze gegevens nog geen deel uitmaakten van een regionale kenniskringen ontvingen via de secretaris een uitnodiging voor een verkennend gesprek. In 18 van die gemeenten zijn we ondertussen langs geweest of ligt er een datum vast voor een verkennend gesprek.

Op basis van de input van die verkennende gesprekken in de lokale besturen en contacten met vertegenwoordigers van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) sturen we vandaag een voorstel naar de secretarissen en eventueel hun ICT-medewerkers. We doen daarin een voorstel naar het bestuur om ofwel aan te sluiten bij een bestaande regionale kenniskring ofwel om aan te sluiten bij een nieuw op te richten regionale kenniskring 'Westhoek'. Op die manier streven we er naar om de kaart van de regionale kenniskringen ook in West-Vlaanderen verder in te kleuren.

Ondertussen loopt dezelfde oefening ook in de provincie Antwerpen. Binnenkort communiceren we ook over de voortgang op basis van deze verkennende gesprekken.