Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Werkgroep centraal strafregister opnieuw bijeengekomen

16/03/2016

Vorige week kwam de werkgroep centraal strafregister opnieuw bijeen. In deze strafregister zijn volgende organisaties vertegenwoordigd: VLAVABBS, Informatie Vlaanderen, Digipolis, V-ICT-OR, VVSG en DAV.

Tijdens de werkgroep werd eerst de huidige stand van zaken besproken. Momenteel is er een webservice ter beschikking in de testomgeving. Daarnaast is Digipolis Antwerpen ondertussen ook gestart met een eerste uitwerking op basis van het technische rapport dat in oktober 2015 ter beschikking is gesteld.

Er blijven ook nog een aantal openstaande vragen in het kader van het vervolgtraject. We stellen vast dat er in Vlaanderen ongeveer zo'n 4000 aanvragen per dag zijn. Vanuit de werkgroep kijken we na hoe we kunnen meewerken aan een stresstest. Daarnaast zijn er nog vragen over de beschikbaarheid van testgegevens en de financiële kostprijs voor Vlaanderen. Deze vragen worden vanuit de werkgroep verder bekeken.

Wat het vervolgtraject betreft, zal er een opsplitsing gemaakt worden tussen inhoudelijke overlegmomenten enerzijds en technische overlegmomenten anderzijds. Digipolis werkt verder aan de uitwerking waar ze momenteel mee bezig zijn en bezorgt de updates. Daarnaast wordt er ook nog een overleg ingepland rond machtigingen.