Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Regionale kenniskring Westhoek opgestart

01/04/2016

Op donderdag 24 maart 2016 kwam de recent opgerichte regionale kenniskring Westhoek voor het eerst samen in het Esenkasteel in Diksmuide. Op basis van de verkennende gesprekken die we organiseerden begin 2016 werd beslist om dezelfde besturen vanuit het Westhoekoverleg ook te laten verenigen in een regionale kenniskring met het oog op kennisuitwisseling op vlak van ICT en e-government. We mochten op deze eerste bijeenkomst vertegenwoordigers uit 12 verschillende besturen verwelkomen. Met de opstart van deze regionale kenniskring is de provincie West-Vlaanderen volledig afgedekt.

Ook in deze regionale kenniskring blijkt dat er in de besturen heel wat initiatieven gepland zijn voor het komende jaar. De integratie gemeente-OCMW staat bij heel wat besturen hoog op de agenda, net zoals e-notulenbeheer en postregistratie. Heel wat besturen zijn momenteel ook bezig met visievorming op vlak van mid-office.

Meer informatie over de werking en organisatie van de regionale kenniskringen vindt u via de website terug en via de kalender, waar alle bijeenkomsten van de verschillende kenniskringen opgesomd zijn.