Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Thuisloket: Case Kortrijk

20/04/2016

Exact één jaar na de lancering van de eerste fase van het e-loket burgerzaken, lanceert stad Kortrijk een uitbreiding van dit e-loket naar maar liefst 16 documenten. 25.000 attesten en uittreksels van het team Burgerzaken kan je vanaf vandaag gewoon thuis opvragen wat meteen een primeur is voor Vlaanderen. De stad is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met de Federale en Vlaamse overheid, waardoor alle gegevens bij de bron kunnen worden aangevraagd en veilig afgeleverd bij de burger. We maken van deze uitbreiding gebruik om de verschillende e-lokettoepassingen van de stad samen te brengen onder de noemer Thuisloket. We brengen de stad dichter bij de burger en willen dat iedereen mee kan. Binnen het kader van @llemaal digitaal zorgen we voor opleiding, toegang tot publieke computers en gerichte begeleiding via een breed netwerk van maar liefst 100 vrijwilligers en medewerkers.

Dit is een cruciale stap in de uitbouw van onze digitale dienstverlening en past binnen actie 7 van het ICT beleidsplan: uitbouw van het e-loket. De stad investeert circa 15.000 euro en voorziet jaarlijks bijna 17.000 euro voor de verdere ontwikkeling, gebruik en onderhoud van het webloket eGovFlow van firma Vanden Broele. Daarnaast investeren we in samenwerking met de hogere overheid op vlak van ICT, waardoor we voor deze en toekomstige toepassingen rechtstreeks gebruik kunnen maken van oorspronkelijke, correcte en volledige data. Maar bovenal investeren we in onze inwoners met de uitbouw van een volwaardig Thuisloket en een aanbod opleiding, begeleiding en publieke computers voor al wie daar nood aan heeft. Met 100 vrijwilligers en medewerkers op meer dan 30 locaties. Onze digitale ambities zijn groot maar het is even belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond en mogelijkheden, mee kan in dit verhaal.

Dankzij het Thuisloket kunnen de Kortrijkzanen voortaan zonder verplaatsingen en dit 24/24 en 7/7 zo’n 25.000 attesten en uittreksels zelf opvragen. Dat het merendeel van deze quasi instant worden afgeleverd, betekent een serieuze tijdswinst. Zo is het voortaan ook gedaan met de onaangename verrassing om voor een gesloten stadhuis te staan. Iedereen heeft dit beslist wel eens meegemaakt. Ook voor de medewerkers betekent dit intelligent systeem dat rechtstreeks de gegevens uit andere overheidsdatabanken ophaalt, een verlichting van hun administratieve taken waardoor ze meer tijd krijgen om zich te concentreren op de werkelijke kerntaken van burgerzaken.

25.000 attesten digitaal beschikbaar

 Jaarlijks levert het team Burgerzaken van de Stad Kortrijk duizenden documenten af. Via het ‘Thuisloket’ kan iedere Kortrijkzaan voortaan met een paar muisklikken online de nodige documenten aanvragen. De achterliggende software zorgt ervoor dat iedereen het juiste, digitaal ondertekend en rechtsgeldig document in z’n mailbox ontvangt. In de meeste gevallen wordt een aanvraag voor jezelf 100% automatisch verwerkt en binnen een paar seconden printklaar digitaal aangeboden. Ook aanvragen van professionele gebruikers zoals notarissen en advocaten kunnen volledig digitaal afgewerkt worden. Vandaag worden reeds 1 op 3 aktes van de Burgerlijke Stand digitaal aangevraagd. Dankzij de ontwikkeling van het nieuwe ‘Thuisloket’ kunnen vanaf nu ook tal van bevolkingsattesten volledig digitaal aangeboden worden, goed voor zo’n 8.000 documenten per jaar. Binnenkort zal men eveneens digitaal een uittreksel uit het strafregister kunnen verkrijgen. Dit is goed voor zo’n 5.000 extra documenten op jaarbasis die digitaal afgeleverd worden. In het totaal zorgt de ontwikkeling van het ‘Thuisloket’ ervoor dat per jaar 25.000 documenten volledig digitaal afgeleverd kunnen worden. Alle producten die voorzien zijn van het logo ‘Thuisloket’ kunnen op een eenvoudige manier volledig digitaal aangevraagd en afgehandeld worden. Dankzij het ‘Thuisloket’ kan men op ieder moment op een eenvoudige en snelle manier officiële documenten bekomen zonder zich hiervoor te moeten verplaatsen.

Partners

Dankzij doorgedreven samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie, Dienst Administratieve Vereenvoudiging, Agentschap Informatie Vlaanderen, firma Vanden Broele uit Brugge (eGovFlow® & Verifieer®) en diensten van stad Kortrijk, werd het Thuisloket gerealiseerd.

Specifiek voor

Gebruik van authentieke bron Rijksregister (Binnenlandse Zaken)

Informatie via Magda-platform Vlaanderen (Informatie Vlaanderen, Magda = Maximale Gegevensdeling tussen Administraties)

Veilige toegang tot gegevens via CSAM (aanmelden met eID en met draadloze kaarlezer MyDIgipass, aanmelden met eenmalige code via mobiele app en aanmelden met token).

Shopt IT 2016 focust dit jaar op "Durven met digITale dienstverlening.. Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden!" 
Kom dus op donderdag 12 mei naar het ICC Gent en laat je inspireren door talloze best cases!