Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Heeft u al inzicht in uw productportfolio?

04/05/2016

Voor lokale besturen is het belangrijk om overzicht te hebben over het eigen productportfolio.

De softwarecatalogus bevat het aanbod van standaard-software van leveranciers. Leveranciers kunnen al hun productgegevens invullen. Voorbeelden hiervan zijn een productplanning, versiebeheer, de globale functionaliteit gekoppeld aan VlaVirGemA Referentiecomponenten en aan welke standaarden wordt voldaan.

Ook kunnen gemeenten de applicaties die zij in productie of gepland hebben, opvoeren en plotten op de VlaVirGemA architectuurplaten. Dit biedt inzicht en overzicht en is daarmee voor de I&A-manager een belangrijk communicatiemiddel met proceseigenaren, applicatie- en systeembeheerders en zelfs met bestuurders. Bovendien kunnen lokale besturen onderling hun gegevens raadplegen met diverse zoekmogelijkheden. Hiermee kunnen zij collega-besturen vinden die met dezelfde applicaties en leveranciers(-combinaties) werken. 

Natuurlijk is het van belang dat alle dienstenleveranciers hun bijdrage ook gaan leveren door de catalogus te vullen met hun productenaanbod. Gezamenlijk maken we zo als publiek en private markt een radicaal Digitaal steeds beter mogelijk.

Meer weten? Op ShoptIT is er een workshop over de softwarecatalogus, schrijf hier in.