Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

SAVE THE DATE: Kennisdag goed opdrachtgeverschap (28 september 2016)

21/06/2016

Op 28 september organiseert V-ICT-OR in het kader van Radicaal Digitaal een kennisdag over opdrachtgeverschap vanuit de lokale besturen. De dag zal plaatsvinden in het VAC te Gent.

Hoe moet je te werk gaan als je als gemeente graag met ICT-opdrachtgeverschap aan de slag wilt, maar nog niet precies weet hoe?

V-ICT-OR biedt met deze kennisdag graag een handreiking. Op de dag zullen we stil staan bij de fasen die we onderkennen bij ICT opdrachtgeverschap. Te weten: Oriëntatie, Selectie, Inkoop, Implementatie en Optimalisatie Onderdelen die zeker aan de orde komen: Hoe beschrijf ik mijn bestekeisen (basisarchitectuur, relevante standaarden, normen en kaders voor dienstverlening, processen en de informatievoorziening) Hoe verkrijg ik inzicht in het marktaanbod van gemeentelijke softwareproducten en of deze aan de vereiste standaarden voldoen (compliance). Hoe voer ik leveranciersmanagement? Kan ik uniforme ICT Inkoopvoorwaarden opstellen met voorwaarden, handreikingen en instrumentarium voor de professionalisering van de ICT-inkoop. Hoe stel ik contracten op die aansluiten bij uw belangen, die verplichtingen helder maken, risico’s beperken en problemen achteraf voorkomen. Wat betekent collectieve inkoop en collectief opdrachtgeverschap. Aan het woord komen lokale besturen met hun ervaringen en experten op het gebied van IT overheidsopdrachten.

Dus noteer alvast in uw agenda 28 september 2016