Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Maakt u al gebruik van de webtool?

04/07/2016

Het productenaanbod van de Vlaamse en Federale overheid voor lokale besturen is een veelal versnipperd aanbod vanuit de diverse departementen en agentschappen. Vanuit het Radicaal Digitaal project willen wij als V-ICT-OR dit aanbod inzichtelijk en implementeerbaar maken.
Daartoe is als eerste aanzet de webtool gemaakt. Deze tool bundelt alle initiatieven van de andere overheden.

Om het dan ook implementeerbaar te maken hebben wij gekozen voor een hoofdstukindeling van ieder project op basis van het negenvlaksmodel van Rik Maes. Waarom hebben we dat gedaan? Omdat het strcutuur en duidelijkheid biedt bij de implementatie van bouwstenen. Altijd dezelfde vragen beantwoorden via een zelfde structuur maakt het voor lokale besturen zeer eenvoudig om diverse bouwstenen te implementeren, zonder dat steeds weer een andere methodiek gehanteerd wordt.
In de webtool ziet u de hoofdstukken rechts van de bouwsteen vermeld.

De hoofdstukken die steeds aanbod komen zijn:

1. Organisatie (wat betekent de bouwsteen voor mijn organisatie)
2. Producten en diensten (voor welke producten en diensten zet ik de bousteen in)
3. Processen (op welke processen heeft deze bouwsteen invloed)
4. Toepassingen (welke software zet ik met deze bousteen in en wat betekent het voor die software)
5. Data/informatie (welke data komen aan de orde in de bouwsteeen, welke informatie verstrek ik daarmee)
6. Informatieuitwisseling (met welke andere domeinen, andere overheden moet ik met deze bouwsteen informatie uitwisselen)
7. Technische component (welke technische vereisten zijn er bij deze bouwsteen)
8. Opslag (wat moet ik regelen bij deze bouwsteen, betreft het lokale opslag en hoeveel of staat het centraal en waar)
9. Netwerk (heeft deze bouwsteen vereisten voor mijn netwerk)

En twee aparte hoofdstukken voor beheer en informatiebeveiliging.

9 vlaks model implementatie

 

Als lokaal bestuur kunt u deze indeling ook vasthouden bij vragen van andere overheden om als piloot te functioneren.
Zo kunnen we echt samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren.