Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Informatie Vlaanderen presenteert de I-Monitor 2016: Hoe digitaal is jouw gemeente?

23/08/2016

Aan de hand van de I-monitor kun je de digitale maturiteit van jouw gemeente vergelijken met de resultaten van andere gemeenten. Hoe digitaal is jouw gemeente en hoe verhoudt de digitale maturiteit van je gemeente zich ten opzichte van de resultaten van andere gemeenten? Ontdek het in de I-Monitor en ga meteen met de resultaten aan de slag in de webtool die V-ICT-OR ter beschikking stelt.

Het interbestuurlijk e-governmentbeleid in Vlaanderen zet in op drie grote pijlers:

 • Versterken van de informatie- en ICT-capaciteit;
 • Realisatie van interbestuurlijke ketenintegratie;
 • Lokale besturen als volwaardige partner betrekken (Co-creatie).

Ondersteund met het hefboombudget van Vlaanderen Radicaal Digitaal, zetten VVSG, V-ICT-OR, en Informatie Vlaanderen van de Vlaamse overheid, samen in op de ondersteuning van de lokale besturen om doorbraken te realiseren op het vlak van interbestuurlijk en digitaal informatiemanagement. Samen gaan wij voor 'Uw gemeente radicaal digitaal’.

Fases en resultaten

Deze ondersteuning wordt procesmatig aangepakt met volgende fases: 

 • Disseminatie of informatie verzamelen, verrijken en verspreiden;
 • Adoptie van het gebruik van componenten en instrumenten;
 • Innovatie via proeftuinen;
 • Standaardisering van beproefde componenten.

Met het oog op de informatieverzameling, werd in het voorjaar van 2016 een bevraging uitgestuurd die peilt naar de informatie- en ICT-maturiteit van de lokale besturen in Vlaanderen.

De resultaten van de I-monitor kun je hier raadplegen.

De I-monitor heeft als doel om een stand van zaken te geven van de maturiteit met betrekking tot de informatiehuishouding en ICT van lokale besturen en zal daarvoor lokale besturen classificeren binnen een typologie. Er wordt o.a. gepeild of:

 • Authentieke gegevensbronnen (doorheen de hele organisatie) gebruikt worden;
 • Voldoende aandacht wordt besteed aan informatieveiligheid;
 • Bij beslissingen een digitale impactanalyse gebeurt;
 • Bij het uitdenken van processen voldoende aandacht gaat naar het vereenvoudigen, digitaliseren en de klantvriendelijkheid van die processen;
 • De digitale volwassenheid van producten diensten voldoende ontwikkeld is.

Door middel van de I-monitor kun je de digitale maturiteit van je eigen gemeente vergelijken met de resultaten van andere gemeenten.

De I-monitor is een initiatief van de Vlaamse overheid (Informatie Vlaanderen), gekaderd binnen het project 'Uw gemeente Radicaal Digitaal', en in samenwerking met het e-government consortium bestaande uit: VVSG vzw, VVP vzw, VLINTER en de streekintercommunales, VERA apb, CIPAL dv, CEVI vzw, Digipolis ov, Helics ov,  ECG vzw, VVOS vzw, Vlofin vzw, V-ICT-OR vzw.

(Bron: Informatie Vlaanderen)