Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Uw gemeente op weg naar 2020

01/12/2016

Manage IT staat dit jaar in het teken van klantvriendelijke dienstverlening op basis van een masterplan informatievoorzieningen. We bieden dit masterplan samen met een bouwdoos aan elke bezoeker van Manage IT gratis aan.

We starten op donderdag 8 december met een plenair deel waarin Eddy Van der Stock vertrekt vanuit de uitdagingen die op lokale besturen afkomen tegen 2020. Aan de hand van enkele getuigenissen van secretarissen brengen we in beeld waar secretarissen op inzetten met het oog op een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening in 2020.

In de voormiddag zetten we de plenaire sessies verder met een tafelgesprek waar we vertegenwoordigers van lokale, provinciale en Vlaamse overheidsdiensten uitnodigen. We hen met hen het debat aan en polsen naar hun ambities en hun verwachtingen.

In de namiddag bieden we een keuzetraject aan waarbij u drie sessies kunt kiezen. De eerste reeks sessies focust op de strategische beleidsprincipes. In deze sessies komen de 18 strategische beleidskeuzes en hun implicaties aan bod. In de tweede reeks ligt de focus op informatie- en technologieprincipes met aandacht voor actuele ontwikkelingen en beschikbare bouwstenen. In de laatste reeks, ten slotte, komen de ondersteunende principes aan bod. In deze sessies worden diverse instrumenten en tools toegelicht die kunnen bijdragen tot een klantvriendelijke dienstverlening.

Na het slotwoord en de receptie volgt een theaterdiner met gastoptreden van Bert Gabriëls.

Het volledige programma van Manage IT is beschikbaar via de website, waar u zich eveneens kan inschrijven.