Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het belang van goed beheer "Innames Openbaar Domein"

19/09/2017

Het beheer van parkeerverboden of innames openbaar domein ligt in vele gemeenten bij de dienst mobiliteit. Bij anderen ligt de administratie grotendeels bij politiemedewerkers. Op welke manier het ook geregeld is, het vergt een grote inspanning van medewerkers én bewoners om een inname vergund te krijgen. Resultaat: 60% onvergunde innames: borden die lukraak op de openbare weg geplaatst worden.

Lokale besturen krijgen dagelijks tal van aanvragen te verwerken: voor puincontainers, werven, infrastructuurwerken, horecaterrassen en manifestaties. Een gemeente van 20.000 inwoners krijgt jaarlijks een duizendtal aanvragen te verwerken. In vele gevallen wordt advies ingewonnen bij politie of collega’s van andere interne diensten, en bij de GIPOD databank. Er moet een collegebesluit worden voorbereid en - afhankelijk van een retributiereglement - een betaling verwerkt.

Een slimme gemeente is een gebruiksvriendelijke gemeente

50 tot 80% van alle innames openbaar domein zijn onvergund. Burgers worden in bepaalde gevallen nog gedwongen naar het loket gestuurd om een aanvraag in te dienen. E-loketten kunnen soelaas bieden, maar zijn vaak niet meer dan wat e-mailverkeer waarbij de afhandeling door de stad of gemeentemedewerker nog volledig manueel dient te gebeuren.

Dit brengt heel wat mobiliteits- en parkeerstress met zich mee, én in vele gevallen gederfde inkomsten voor de gemeente. Wil je de burger en de bedrijven aanzetten om innames openbaar domein reglementair aan te vragen, dan moet de gemeente hen tegemoet komen met een gebruiksvriendelijk proces.

Enkele gemeenten geven het goede voorbeeld en bieden één digitaal platform aan voor aanvraag, advies, goedkeuring en planning. Een efficiëntieslag ten dienste van eigen medewerkers en bewoners. De resultaten liegen er niet om. In grote gemeenten stelt men een verdrievoudiging van het aantal aanvragen vast. En dat met een kleinere werklast voor medewerkers dan voordien.

Gebruiksvriendelijkheid leidt tot efficiëntie én regularisatie.

GIPOD, Vlaamse regelgeving moet dubbele innames vermijden

Het GIPOD-decreet verplicht gemeenten om innames te registreren in een centrale databank. Dit brengt een reeks administratieve verplichtingen met zich mee. Tenzij je het slim aanpakt.

Ook hier kan een geautomatiseerd online platform grote meerwaarde betekenen. Op het ogenblik dat een aanvraag wordt ingediend of gewijzigd gebeurt een onmiddellijke controle met de GIPOD databank. Goedgekeurde aanvragen worden automatisch in de juiste GIPOD categorie weggeschreven.

De toekomst? Slimme verkeerssignalisatie.

Het beheer van innames openbaar domein wordt een stuk efficiënter wanneer ook de verkeerssignalisatie snel kan inspelen op nieuwe aanvragen, wijzigingen, verplaatsingen en diefstal. Antwerpen kwam laatst in het nieuws met slimme parkeerverbodsborden. Ze werken volledig draadloos en hebben een autonomie van bijna 3 jaar. Misbruik wordt actief tegengegaan, de getoonde informatie is duidelijk en kan niet meer gemanipuleerd worden. Deze informatie wordt namelijk rechtstreeks ingelezen vanuit het desbetreffende dossier.

Een slimme gemeente is in de eerste plaats een gebruiksvriendelijke gemeente. Slimme signalisatie is een mooi en tastbaar voorbeeld van een ‘Smart City’ toepassing: automatisering en heldere communicatie, ten dienste van de burger.