Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gratis boek "Goede IT-aanbestedingen" voor alle bezoekers op ManageIT!

07/11/2017

 Digitalisering staat steeds hoger op de agenda bij de lokale overheden. Het automatiseren van de dienstverlening vereist dan ook een verbeterde kwaliteit van de aangekochte ICT-producten en -diensten geleverd door een grote en diverse groep van leveranciers.

"Goede afspraken maken goede vrienden", goed opdrachthouderschap begint met goede afspraken die vastgelegd worden in contracten en/of samenwerkingsnota’s. Vanuit een strak gestandaardiseerde werking handhaaft het Nederlandse Kwaliteitsinstituut voor Nederlandse Gemeenten (KING) sinds 2015 enkele goede afsprakenkaders, die ze samen met de gemeenten heeft uitgewerkt en doorvoert naar het ICT-landschap van leveranciers en ketenpartners. We zijn dan ook dankbaar en blij dat we hun intensieve werk hieromtrent ook in een aangepaste Vlaamse versie mogen gieten.

Het realiseren van de GIBIT (gemeentelijke inkoopvoorwaarden IT) is in Nederland [1] in nauwe samenwerking met gemeenten en leveranciers gebeurd. In de eerste V-ICT-OR versie willen we vooral nagaan in welke mate deze voorwaarden - ofwel deze handleiding tot goed opdrachthouderschap - aanslaan bij de Vlaamse lokale besturen door deze ook een extra tint naar ICT-kwaliteit en -beleid te gaan meegeven.

De intentie om dit boek toekomstgericht via werkgroepen en denktanks als afsprakenbundel met de ketenpartners verder uit te zetten en te verfijnen zal er uiteindelijk voor zorgen dat de uitgezette vraag en afspraken kwalitatiever zullen worden en dat tot meer professionalisme en goed opdrachtgeverschap zal worden gekomen. Gemeenschappelijke ICT-inkoopvoorwaarden, specifiek voor gemeenten, zijn immers nuttig om de kwaliteit van de producten en diensten beter te laten aansluiten op de behoeften en doelstellingen van onze lokale besturen.

Het boek staat stil bij de ICT-kwaliteitsnormen, neemt GDPR compliancy, privacy, beveiliging en archiefbeheer mee, staat stil bij open data en open standaardisatie, geeft duiding bij mogelijke referentiekaders en bouwstenen van de Vlaamse en federale overheid en neemt tot slot hosting systemen onder de loep. Een niet te missen werkstuk!

Met dit GRATIS boek als handleiding willen we in ieder geval de aanbestedende lokale overheden laten nadenken over hoe goede opdrachten, overeenkomsten en implementaties er kunnen uitzien. Door gebruik te maken van de relevante artikels uit de handleiding kan de opdrachtgever duidelijke en verbeterde overeenkomsten gaan opzetten die leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit.

Kom zelf uw GRATIS boek ophalen door aanwezig te zijn op ManageIT 2017.

Schrijf nu nog snel in!

[1] De artikels overgenomen uit de GIBIT staan onder copyrights van KING, de aanvullingen staan onder copyrights van V-ICT-OR vzw