Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nog geen functionaris gegevensbescherming (DPO) op drie dagen voor 25 mei?

23/05/2018

Gemeenten die deze week nog geen functionaris voor gegevensbescherming (FG) of een data protection officer (DPO) hebben aangesteld adviseren wij uitdrukkelijk om hiervoor te zorgen. Iemand intern aanstellen die voldoende gespecialiseerd is geniet onze voorkeur! 

Een andere gebruikte mogelijkheid is het delen van een FG/DPO of het gezamenlijk aanstellen. De functie van FG kan ook worden bekleed op basis van een dienstverleningsovereenkomst die wordt afgesloten met een persoon of een organisatie die niet tot de gemeente behoort. Uiteraard komen de huidige informatieveiligheidsconsulenten daarvoor in aanmerking als men rekening houdt met de bepalingen van de privacy commissie. De functies van de functionaris voor gegevensbescherming en de informatieveiligheidsconsulent vloeien voort uit verschillende wetten. Die wetten stellen hun eigen voorwaarden vast. Dat betekent dat die wetten uitgebreid moeten worden onderzocht om er de verschillen te kunnen uithalen. De AVG bepaalt dat de functionaris voor gegevensbescherming wordt aangewezen op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen van de in artikel 39 van de AVG bedoelde taken te vervullen. Het is daarom aangewezen om geval per geval te onderzoeken of de aangewezen persoon wel degelijk beantwoordt aan de voorwaarden van de AVG. Het gaat hier om een analyse die de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker intern moet voeren.

Om gemeenten te ondersteunen bij het aanstellen maar vooral begeleiden van hun interne of externe FG/DPO hebben wij een aantal begeleidingstrajecten en opleidingen voorzien. Gemeenten dienen vooral ook intern mee te denken omtrent de kwalitatieve bescherming van persoonsgegevens. Een taak die niet zomaar een “check in the box” is na het aanstellen van een FG/DPO. 

Ga na of uw DPO voldoende kennis van zaken heeft en laat ons weten of we jullie daarbij kunnen helpen (security@v-ict-or.be).