Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kortrijk parkeert slim

21/06/2018

Tot voor kort was koning auto baas in Kortrijk. Dankzij slimme oplossingen is het mobiliteitsplan op zijn kop gezet. De parkeermogelijkheden zijn toegenomen, mensen vinden sneller een lege parkeerplaats en weten in real time waar er parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

Doorheen stad Kortrijk zijn talloze sensoren en camera’s opgezet. Die leveren een schat aan informatie op met betrekking tot mobiliteit. De stad kan zelfs de bewegingen van een individu volgen maar doet dat niet om privacy-redenen. Dankzij die apparatuur heft de stad een mobiliteitsplan uitgewerkt dat bestaat uit volgende pijlers: efficiëntere parkeergelegenheden, duidelijkere elektronische signalisatie en herinvesteringen in fietsparkings.

Efficiëntere parkeergelegenheden: parkeerplaatsen op straat betekent meer auto’s die manoevres doen, wat op zijn beurt leidt tot meer files. “Parkeerplaatsen ondergronds dan maar” moeten ze in Kortrijk hebben gedacht. En zo geschiedde. De data spreken voor zich: minder opstoppingen, goedkopere parkeertarieven, en overal dichtbij een ondergrondse parking (250m). Je kunt online inzicht krijgen in de beschikbare plaatsen en een parkeerplaats reserveren. En dat terwijl de bovengrondse Shop&Go-parkeerplaatsen behouden blijven.

Duidelijkere elektronische signalisatie: stad Kortrijk wil de bestuurder leiden naar ondergrondse parkeerplaatsen om verkeershinder in de stad te minimaliseren. Elektronsiche borden geven aan waar er zich dichtbij een ondergrondse parking bevindt en hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.

Herinvesteren in fietsparkings: de parkeeropbrengsten worden geïnvesteerd in het openbaar domein. Zo duiken fietsstallingen meer en meer op in Kortrijk, gratis of betalend (bewaking). Die mobiliteitsoplossing is niet alleen minder duur dan een parkeergarage voor auto’s, maar zorgt ook voor minder verkeersoverlast.

Non-believers krijgen hun kans in inspraak via het programma ‘Kortrijk Spreekt’. Langs datzelfde kanaal werden de positieve effecten van de aanpassingen aan de burger meegedeeld. Kortrijk wil niet alleen transparant zijn in hun beleid, maar ook de burger meekrijgen in het verhaal, en hoopt zo op een positieve wisselwerking.

Bron: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/sites/default/files/public/publicaties/binnenband_de_stad_als_inspiratielab.pdf