Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Maak kennis met de genomineerden voor de Gouden Bit en Byte awards!

12/12/2018

Net zoals de afgelopen jaren zet V-ICT-OR lokale besturen in de kijker die investeren in een ‘slimme oplossing’. Dit jaar hebben we opnieuw een aantal heel relevante, innovatieve projecten. Hoog tijd dus om kennis te maken.

Gouden Bit

Gemeente Aalter met “De communicatie van de toekomst m.b.v. slim stadsmeubilair”

Waar de meesten nog bezig zijn met slimme infoborden in het straatbeeld te plaatsen, denkt gemeente Aalter al een stap verder. Hun ‘slim stadsmeubilair’ is a.h.w. de volgende generatie digitale infoborden. De grote tv-schermen kunnen afbeeldingen en video’s afspelen. Bovendien kunnen burgers dankzij de aanraakfunctie door een menu navigeren om gemeentelijke info op te vragen. Toekomstgericht zal men op de borden ook vragen kunnen typen die automatisch door een chatbot behandeld worden. Zelfs selfies nemen wordt binnenkort mogelijk a.d.h.v. deze borden. Elk scherm biedt inhoud afgestemd op de locatie waar het zich bevindt. De borden werken met sensoren en soortgelijke hardware, waarmee o.a. Wi-Fi-hotspots kunnen opgezet worden, luchtkwaliteit kan gemeten worden, het aantal beschikbare parkeerplaatsen kunnen weergegeven worden, etc.

Stad Roeselare met “De stad als één serviceorganisatie”

Stad Roeselare wil met dit slim project alle muren slopen tussen de gemeentediensten door samen te werken binnen één servicedeskoplossing. De voordelen hiervan zijn niet op een hand te tellen: eenduidige, herbruikbare informatie bij de overheid voor de burger, een portaal waar burgers terechtkunnen om vragen te stellen, een persoonlijke documentenbibliotheek te raadplegen, aanvragen op te starten, een meldpunt 1788 te contacteren om meldingen te maken, enz. Ook voor de stadsmedewerkers biedt het voordelen: alle data van alle diensten wordt binnen de oplossing verzameld, zodat men niet steeds van oplossing naar oplossing hoeft te springen om de nodige informatie te bekomen en de daarmee samenhangende taken uit te voeren.

Stad Lommel met “Het Lommels evenementenloket: bits en bytes als brug tussen stad en organisator”

Omdat Lommel een levende stad is met tal van nationale en internationale events heeft men een centrale database uitgewerkt waarin elk event kan geregistreerd worden: het Lommels evenementenloket. Voordelen zijn bv. dat alle diensten de informatie rond het evenement slechts 1 maal moeten ingeven waarna elke dienst gemakkelijk de correcte informatie terug kan vinden, en dat de organisator een handig overzicht krijgt van zaken die hij niet mag vergeten (van praktische zaken en communicatieve aspecten tot veiligheidsmaatregelen). Het loket kan ook vergaderingen van relevante verslagen bijhouden en eventuele werkpunten oplijsten m.b.t. het event, zodat het evenement in de toekomst nóg beter wordt uitgewerkt.

Sint-Lievenscollege Humaniora Gent met “Sensei – jouw persoonlijke teacher robot”

Deze onderwijsentiteit heeft een digitale robot uitgewerkt en een bijhorende app voor leerlingen ontwikkeld. Hiermee kan het plannen en opvolgen van het leerproces geautomatiseerd en gepersonaliseerd worden. Met de data uit de elektronische leeromgeving wil het Sint-Lievenscollege de mogelijkheid bieden het leertraject van elke leerling individueel op te volgen, en zo een begeleiding op maat uit te bouwen. Er kan zo ook gerichte feedback gestuurd worden naar de leerling, ouder en leerkracht. Met Sensei kan het leerproces beter begrepen worden, en waar nodig bijgesteld worden.

Gouden Byte

Agentschap Binnenlands Bestuur met “Gelinkt Notuleren”

De software Gelinkt Notuleren ondersteunt lokale besturen om hun notulen en besluiten op te maken volgens de principes van gelinkte data en conform de standaarden vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Met Gelinkt Notuleren wilt het Agentschap Binnenlands Bestuur besturen helpen bij:

  • een verstaanbare verspreiding van bruikbare informatie naar burgers, ondernemingen en andere overheden;
  • een eenvoudige verzameling van actuele informatie;
  • een correcte naleving van de wettelijke publicatieplicht.

Stad Kortrijk met “Van Mijngemeente naar Mijn Burgerprofiel”

Stad Kortrijk heeft Mijn Burgerprofiel, een project van de Vlaamse overheid, succesvol geïmplementeerd. Mijn Burgerprofiel geeft burgers toegang tot een online portaal waar ze de informatie kunnen inkijken die de overheid over hen heeft verzameld, vragen kunnen stellen aan een servicedesk, de aan hen verleende vergunningen kunnen inkijken, enz. Stad Kortrijk heeft op zijn website de link gemaakt naar Mijn Burgerprofiel. Burgers die inloggen bij Stad Kortrijk kunnen eenvoudig en op veilige wijze verder surfen naar Mijn Burgerprofiel (single sign-on principe: 1 maal inloggen volstaat om tot meerdere overheidswebsites toegang te krijgen).

Stad Genk met “Mijn Burgerprofiel als ondersteuner voor een optimale lokale dienstverlening”

Net zoals Stad Kortrijk heeft ook Stad Genk Mijn Burgerprofiel geÏntegreerd in haar dienstverlening naar de burger toe. Enkele directe voordelen voor de burger:

  • uniformiteit bij het aanmelden op overheidssites;
  • GDPR-compliant aanmelden;
  • transparantie voor burger: overheidsinformatie op 1 portaal verzameld van bij de verschillende bovenlokale overheden;
  • wegwijzerfunctie: de burger eenvoudig doorverwijzen naar de plaatsen waar hij bepaalde informatie kan terugvinden;
  • enz.

Kom morgen 13/12/18 naar ManageIT en ontdek wie de prijs in de wacht sleept!

Inschrijven kan nog via volgende site https://www.v-ict-or.be/events/20181213-manage-it (klik op 'Inschrijven' onderaan de pagina).

See you there!