Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De federale regelgever zet e-invoicingrichtlijn om

05/04/2019

Het federale parlement keurde op 29 maart 2019 het ingediende wetsontwerp goed dat de e-invoicingrichtlijn omzet. Ze had hiervoor de tijd tot 18 april 2019, dag dat de richtlijn 2014/55/EU van kracht wordt.
Alle publieke organisaties die onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten vallen zijn vanaf dat moment om verplicht elektronische facturen die aan de Europese norm voldoen, te aanvaarden en te verwerken.

Heel wat publieke organisaties in Vlaanderen zijn hier nu al op voorbereid en kunnen dan ook e-facturen ontvangen. 
De lijst met publieke organisaties die e-facturen kunnen ontvangen, vindt u op:
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers#6-welke-overheden-kan-je-bereiken-via-het-peppol-model-en-het-mercuriusportaal

De Vlaamse overheid verplicht haar leveranciers om e-facturen aan te leveren reeds sinds 1 januari 2017. Voor bedrijven die de inspanningen al gedaan hebben om e-facturatie op te zetten is dit goed nieuws. Zij kunnen immers voortaan op dezelfde wijze e-facturen zenden naar alle publieke ontvangers.

Elektronische facturatie versnelt het goedkeuringsproces met gemiddeld tien dagen en heeft mee geleid tot de beslissing bij de Vlaamse overheid (VDAB en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) om facturen onmiddellijk na goedkeuring te betalen.

Extra informatiesessies

De Vlaamse overheid organiseert extra informatiesessies voor wie bijkomende informatie nodig heeft.

Voor wie? 
Publieke organisaties in Vlaanderen die nu reeds klaar zijn én meer e-facturen wensen te ontvangen. Publieke organisaties in Vlaanderen die nog niet klaar zijn om e-facturen te ontvangen en dit versneld in orde willen brengen.  Bedrijven die e-facturen wensen of moeten verzenden naar overheden.

Wanneer?
4 april, van 10-12 u in het VAC te Gent: VOLZET
29 mei, van 10 – 12 u in het VAC te Leuven
6 juni, van 10-12 u in het VAC te Antwerpen
U kunt inschrijven via e.procurement@vlaanderen.be

Interne medewerkers van de Vlaamse overheid die hun leveranciers beter willen ondersteunen, kunnen terecht op de interne interactieve informatiesessie op 4 juni van 10-12, Herman Teirlinck, Brussel

Meer informatie

E-invoicing Vlaamse overheid
e.procurement@vlaanderen.be

Bron: www.overheid.vlaanderen.be