Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kruip in huid van een Ethical Hacker en minimaliseer proactief Cybercrime incidenten

07/08/2020

De vraag is niet langer als u als organisatie zal gehackt worden, de vraag eerder wanneer?

Onder het mantra “voorkomen is altijd beter dan genezen” kunnen organisaties en instellingen maar best een volledig mogelijk uitgewerkt security actieplan opmaken (en uitvoeren) om het ergste te voorkomen. Maar hierbij stopt het uiteraard niet! Immers moet men ook een volledige actieplan klaar hebben voor geval er zich toch een ernstig incident voordoet dat men ook onmiddellijk weet welke passende acties te ondernemen.

Om bepaalde hacking technieken beter te begrijpen nemen wij u mee in de denkwereld van een echte Hacker.

Vervolgens krijgt u een overzicht betreffende de voornaamste Cybercrime incidenten met daaraan gekoppeld de directe en indirect schade die door de getroffen organisatie geleden wordt. Daarnaast wordt er ook nagegaan welke “cybercrime technieken” de grootste schade aanrichten en welke maatregelen er kunnen getroffen worden om de risicofactor op dergelijke incidenten zo goed als mogelijk tot een minimum te herleiden. U krijgt ook een inzicht welke elementen er minimaal in een security actieplan dienen vervat te zitten. En hierin staat dan ook beschreven wat te doen als er zich toch een security incident zich voordoet. Op deze wijze kan u onmiddellijk - in functie van de aard en de omvang van het incident - overgaan tot het nemen van proportionele maatregelen om erger te voorkomen.

Deze sessie is een echte aanrader voor zowel IT-ers als leden van het managementteam die een actueel overzicht wensen betreffende de belangrijkste bedreigingen, de ernst van de mogelijke gevolgen en ook de onmiddellijke koppeling naar een security actieplan.

Interesse in deze infosessie door Escala?

Schrijf snel in voor de digitale editie van Shopt IT.