Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

WEBINAR 06/10 : Het juridisch kader voor het interbestuurlijk gegevensverkeer toegelicht, met bijzondere aandacht voor lokale besturen door dé specialist bij uitstek, Dirk De Bot

29/09/2020

Hoe lokale besturen moeten omgaan met 3de organisaties die voor hen persoonsgegevens verwerken (de ‘verwerker’), dat is duidelijk: daarvoor moet een verwerkersovereenkomst worden opgesteld. Hierin worden de afspraken rond de gegevensverwerking (bewaartermijn, beveiliging, enz.) vastgelegd. Maar hoe zorg je voor een wettelijk verantwoorde gegevensuitwisseling tussen overheden onderling? Vroeger ging dat via machtigingen die je als bestuur kon aanvragen.
Sinds juni 2018 spreken we echter over ‘protocollen’. De Gegevensbeschermingswet (GDPR) en de Wet Federale Dienstenintegrator hebben het over de ‘protocolplicht’. De specifieke toepassingen van die wet binnen de lokale publieke sector, en de uitzonderingen op de sectoren van sociale zekerheid en gezondheidszorg, komen zeker aan bod.
We voorzien duidelijke tips voor besturen die op een correcte manier persoonsgegevens willen uitwisselen met andere (bovenlokale) besturen.

Volg het allemaal op de voet tijdens het webinar van 10/6 om 11u (tot 12u)

Schrijf je snel in

Dit webinar wordt gegeven door dé specialist in Data Protection; Dirk De Bot

Dirk De Bot is zaakvoerder van Data Protection Services for you (DPS4U). In die hoedanigheid verleent hij advies en ondersteuning, en verzorgt hij opleidingen
op vlak van gegevensbescherming, privacy en e-government. Hij is tevens externe Data Protection Officer voor een aantal organisaties.
Zijn academische en praktische ervaring in de private en publieke sector, en zijn ervaring als medewerker van een toezichthoudende autoriteit, bieden hem een brede kijk van het GDPR-werkveld.
Via deze helikoptervisie tracht hij op pragmatische wijze de noden en vragen van allerhande organisaties te vertalen naar antwoorden en een praktische aanpak.
Bovendien legt hij de nodige juridische accenten in zijn ondersteuning en opleiding, maar vindt hij het eveneens belangrijk om niemand te verliezen onderweg. Informatieveiligheid en GDPR
zijn immers materies waar iedereen mee bezig is of hoort te zijn.