Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Heb jij het boek "Privacy en gedragsverandering" al? Ontvang het gratis bij deelname aan Manage IT!

08/12/2020

Alle deelnemers van Manage krijgen gratis het themaboek “Privacy en Gedragsverandering”, dat is geschreven door onze directeur Informatiebescherming en privacy; Kurt Penninck.
De aanpak en waarom dit boek de moeite waard is, lees je hieronder:

De focus van gegevensbescherming en informatiebeveiliging is traditioneel grotendeels gericht op de technologische en organisatorische component ervan. Het treffen van technische en organisatorische maatregelen volstaat evenwel al lang niet meer om privacy- en securityincidenten te voorkomen. 

Veel incidenten op het vlak van gegevensbescherming en informatiebeveiliging ontstaan immers door het stellen van risicogedrag van medewerkers op de werkvloer. 

Meer en meer geraken we het over eens dat de sleutel tot meer succes in het bewerkstellingen van een privacybewuste en informatieveilige organisatiecultuur hem zit in het reduceren van risico’s die verband houden met menselijk gedrag. En daarom: ‘Privacy- en securityproblemen op de werkvloer voorkomen? Verklein de menselijke risicofactor!’ 

Het is om die reden ten zeerste aanbevolen dat jouw aanpak als Data Protection Officer zich ook richt op gedrag. Dit vergt evenwel een gedegen kennis van gedrag en gedragsdeterminanten en een methodologisch professioneel onderbouwde aanpak. 

 'Privacy & gedragsverandering op de werkvloer' bevat heel wat noodzakelijke gedragsinzichten, aanbevelingen en tips om als Data Protection Officer concreet aan de slag te gaan om binnen de eigen organisatie een meer privacybewuste en informatieveilige organisatiecultuur te creëren. Een cultuur die zich ook in het handelen van de medewerkers op de werkvloer reflecteert. 

Wil je het ook graag gratis ontvangen, samen met onze gigantische beursbox? Schrijf je dan in voor Manage IT.