Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Een aangename kennismaking met Cultuurconnect op de stuurgroep eGov

07/04/2021

Op de laatste zitting van de stuurgroep eGov op maakten we kennis met Cultuurconnect. Als non-profit organisatie proberen zij de brug te slaan tussen cultuurhuizen, bibliotheken, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven in Vlaanderen.

Eén van de zaken waar zij vandaag sterk op inzetten is de basisinfrastructuur van de digitale bibliotheek. Zij werken hierbinnen naar één modern gemeenschappelijk systeem voor heel Vlaanderen. Op die manier kan een betere samenwerking tussen bibliotheken worden gefaciliteerd (schaalvoordeel en innovatie), en kan een betere dienstverlening worden aangereikt aan de burger. In 2018 bestonden er 6 provinciale systemen en waren er nog 54 losse bibliotheeksystemen actief. Tegen 2023 wil men dit over heel Vlaanderen integreren in één systeem. Op dit moment zijn al 210 bibliotheken aangesloten.

Verder beschikt Cultuurconnect over een reeks ontzorgende platformen voor bibliotheken. Het gaat hier onder andere  om:

  • Leerplatform: Omgeving voor webinars.
  • Coöperatieplatform: Omgeving waar werkgroepen en stuurgroepen voor projecten kennis delen.

Een tweede aspect dat werd toegelicht was het ‘Digitaal Podium’. Hiermee worden de goede praktijken uit het systeem van de bibliotheken toegepast in een systeem voor de cultuur- en gemeenschapscentra en erkende podiumhuizen. Eén van de noden waarop men inspeelt is ticketing. Hiervoor werd een digitale basisinfrastructuur uitgewerkt. Een nota werd goedgekeurd de Vlaamse regering waarin bepaalde zaken werden aangehaald om rond te werken:

  • Samenwerking tussen cultuurhuizen: Het kan hierbinnen gaan om gedeelde abonnementen of ticketverkoop in de regio.
  • Webshop+: Ticketing systeem voor cultuurhuizen die dit moeilijk zelf kunnen opwerpen.

Midden 2022 zouden de eerste ontwikkelingen binnen Digitaal Podium publiek gelanceerd worden.

Cultuurconnect zal nauw samenwerken met de verschillende actoren die binnen de sector actief zijn om de ontwikkelingen te vertalen naar de praktijk met gerichte digitale innovatie die efficiënte dienstverlening met zich meebrengt.

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.