Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gelinkt publiceren en melden

10/09/2021

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om enkel via hun eigen notuleringssoftware of via ‘Gelinkt Notuleren’ te publiceren. 

Waarom? Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) helpt lokale besturen de omslag te maken naar een gelinkte bekendmakingsmethode. Dat doen we via ons programma ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’, kortweg LBLOD. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen.

De voordelen van een gelinkte bekendmakingsmethode

Publiceert en meldt je bestuur besluiten conform de gelinkte bekendmakingsmethode?

  • Handelaars, bedrijven en burgerinitiatieven zullen die beslissingen in de toekomst automatisch kunnen oppikken.
  • Ze kunnen jouw boodschap vervolgens versterken via hun eigen website of sociale media.
  • Je informatie geraakt sneller bij de inwoners van jouw gemeente.

Begeleiding

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) begeleidt lokale besturen en hun softwareleveranciers stapsgewijs naar een 'slimme manier' van communiceren. Hoe doen ze dat?

  • Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

​Ze zetten sinds enkele jaren in op gelinkte data van lokale besluitvoering via LBLOD. Daarbij betrekken ze actief lokale besturen en leveranciers van notuleringsoftware. Via het validatieprogramma 'Semantics@YourFingertips' motiveren ze leveranciers om aan de verplichte open standaarden en technische voorwaarden van LBLOD te voldoen. 

  • Verplichte meldings-en publicatieplicht

Lokale besturen zijn sinds 1 januari 2019 verplicht om bepaalde besluiten, lijsten en stukken te publiceren op hun webtoepassing en te melden aan de toezichthoudende overheid. 'Online data' als eerste stap naar 'open data'. Deze verplichting geldt voor gemeentebesturen, OCMW-besturen en provinciebesturen. 

  • Intensief begeleidingstraject

In juni 2020 gingen ze van start met een intensief begeleidingstraject voor lokale besturen. Dat traject bestaat uit verschillende fasen, afgestemd op zowel de manier van melden en publiceren als de digitale mogelijkheden van elk lokaal bestuur.

Welke besturen publiceren al gelinkt?

Op 6 september publiceerden 267 gemeenten gelinkt. Hiervan melden 142 besturen ook automatisch. Alle provincies publiceren gelinkt. De provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant melden ook automatisch. Onderstaande kaart toont welke lokale besturen dit zijn (status van 6 september 2021):

Wat doen ze met de data?

Organisaties en bedrijven kunnen de data gebruiken om hun werking te optimaliseren. Denk maar aan een horecavereniging die de info uit alle terrasreglementen in Vlaanderen bundelt of de Gezinsbond die per gemeente een overzicht maakt van de beschikbare luiersubsidies.

Daarnaast hebben lokale besturen de mogelijkheid om over het muurtje heen te kijken en good practices van andere besturen te bestuderen. Wat doet een ander bestuur anders en misschien beter? Passen wij onze werking aan?

Het vergemakkelijkt ook de werking voor lokale besturen, omdat ze geen dubbelwerk meer verrichten. Andere overheden halen zelf de nodige informatie uit de gepubliceerde besluiten en hergebruiken zo de verzamelde gegevens.

Tegen 2023 wil ABB de databank openbaar maken voor overheden, burgers en bedrijven. Om al een beeld te geven over de innovatieve ideeën die daardoor ontstaan, organiseerde het agentschap de ‘Linked Open Data Challenge’. 

Bekijk hier de inzending van team Osocks.

Meer informatie over het begeleidingstraject, de programma's en toepassingen, de bekendmakings-en meldingsplicht is terug te vinden op deze pagina (bron van dit artikel).