Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digitale Handtekenmap toegelicht op de stuurgroep eGov

11/10/2021

XML ondertekening

De digitale Handtekenmap ondersteunt de ondertekening van onder andere Digitale Attesten Burgerlijke Stand (DABS). Momenteel wordt hierbij echter geen omzetting van XML naar leesbaar formaat voorzien. Omdat visualisatie voor de lokale besturen een must have is heeft Digitaal Vlaanderen dit als feature request opgenomen met de productieleverancier. Momenteel is er hiervoor nog geen strakke timing vastgelegd, maar er wordt voorzien om dit in 2022 (Q1 of Q2) te voorzien.

Werkgroep digitaal handtekenen

Naar aanleiding van de discussie rond visualisatie van de XML bestanden zullen we samen met Digitaal Vlaanderen een werkgroep digitaal handtekenen organiseren.We denken dat het een goed idee is om zelf behoeften/input vanuit lokale besturen te laten aanbrengen waarbij de Vlaamse overheid jullie rechtstreeks kunnen informeren over het verdere verloop hiervan. De werkgroep zou dit jaar nog de eerste maal bijeenkomen. Er werd voorgesteld om dit naar de toekomst toe op kwartaalbasis te organiseren. Degene die graag aanwezig zijn en mee in gesprek gaan in deze werkgroep laten dit best even weten aan ons via mail naar vlavirgem@v-ict-or.be.

Roadmap

Op de stuurgroep werden ook de roadmap voor de toekomst toegelicht, volgende functionaliteiten werden besproken:

 • In productie
  • O365 integratie
  • Ondertekening met gekalificeerde zegels: aanvragen via loketten zonder tussenkomst van natuurlijke personen
 • Q4 2021
  • Tekenen door externen: een onderneming of burger laten ondertekenen via de Handtekenmap voor documenten aangeboden vanuit de Vlaamse overheid of lokale- en provinciale besturen (via 'one time link')
 • Q1 2022
  • Oplossing voor samengestelde entiteiten: gebruikers in meerdere entiteiten kunnen laten werken
  • Openstellen van de mobiele applicatie: een aangepaste UI en UX voor mobile devices is hier dan ook noodzakelijk

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.