Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Common Ground toegelicht op de Stuurgroep eGov

06/05/2022

Op 4 mei ontvingen we op onze stuurgroep lokaal e-government Theo Peters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die ons informeerde over Common Ground.

Met de informatiekundige visie Common Ground gaan gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, sneller en slimmer inrichten. Het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Common Ground gaat in de kern om datatransformatie door:

  • Gegevens te bevrijden van applicaties en processen.
  • Gegevens meervoudig te gebruiken bij de bron.

Deze datatransformatie heeft de volgende 4 implicaties voor gemeenten:

  1. We maken gegevens uniform, standaardiseren van informatiemodellen per domein
  2. We maken gegevensbronnen toegankelijk via gestandaardiseerde services (Open API’s)
  3. We werken met één gestandaardiseerd integratiemechanisme
  4. Data blijven in de bron

Wil je meer te weten komen over Common Ground? Op 12 mei ontvangen we Theo als gastspreker op Shopt IT en gaat hij in zijn sprekerssessie dieper in op het Common Ground vehaal - snel inschrijven is de boodschap!

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.