Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Producten- en dienstencatalogi toegelicht op Stuurgroep eGov

17/05/2022

Op de stuurgroep lokaal e-government van 4 mei kregen we een toelichting over de producten- en dienstencatalogi in kader van Single Digital Gateway.

De nieuwe versie van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus (IPDC v3) zal lokale variaties van eenzelfde product ondersteunen. In IPDC v3 kan een onderscheid gemaakt worden tussen conceptuele dienstverlening en instanties hiervan.

Momenteel lopen er 3 parallelle sporen bij de uitwerken van de IPDC v3:

  • Technisch spoor: opzet LDPC: (a) Bouw LPDC module in Loket voor Lokale Besturen en (b) Integratie LPDC / IPDC
  • Inhoudelijk spoor: opmaken content in productfiches (thematische werkgroepen)
  • Hergebruik spoor: hergebruik data in publicatieprocessen (werkgroepen publicatieproces)

Wil je meer te weten komen over het datamodel, plan van aanpak en de verschillende thematische werkgroepen die opgestart worden?

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.