Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Heb jij recent nog een kijkje genomen op de VlaVirGem website?

07/06/2022

U heeft het wellicht druk? Natuurlijk, want organisaties uit de publieke sector zijn tegenwoordig met 101 belangrijke opdrachten bezig: de implementatie van nieuwe software, aankopen, informatieveiligheid, doorgedreven digitalisering van processen, onderzoek naar betere dienstverlening, geografische overheidsinformatie, eigen databeheer metadataknooppunten, … Niet onlogisch dat u af en toe het overzicht verliest. Maar met VlaVirGem.be verandert alles aangezien u via al onze handige tools opnieuw een duidelijk overzicht krijgt van uw gemeente.

Maar wat is VlaVirGem nu eigenlijk? Dé ideale Vlaamse Virtuele Gemeente.
We geven u een handvat en stuurmiddel - voor bestuurders, managers en vakinhoudelijke deskundigen; een kader voor de samenhang van dienstverlening, organisatie en inzet van IT; de mogelijkheid om nieuwe taken voor organisaties uit de publieke sector te toetsen op impact en uitvoerbaarheid.


Maar welke tools zijn er dan eigenlijk beschikbaar in VlaVirGem?

  1. IT-maturiteitsmeting: toets uw organisatie aan 13 pijlers inzake IT en zie hoe goed uw scoort. Compleet met wegingsfactor per vraag en de mogelijkheid om uw metingen te vergelijken (bv. over enkele jaren heen). Op de kaart van Vlaanderen kunt u vergelijken hoe goed u scoort t.o.v. andere Vlaamse besturen.

  2. Oplossingscatalogus: breng uw gebruikte (en uitgefaseerde) oplossingen in kaart, plan nieuwe oplossingen in, ontdek nieuwe oplossingen op basis van specifieke zoekcriteria zoals leverancier, type software. Per oplossing kunt u details aangeven zoals versie, koppelingen, dienst waarvoor het wordt gebruikt ... Zie ook in hoeveel Vlaamse gemeentes elke oplossing gebruikt wordt.

  3. Informatieveiligheidstool: toets de werking van uw organisatie aan de normen inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming. Bouw een actieplan op, maak een verwerkingsregister en ontdek hoe u via de tool aan alle overige verplichtingen kunt voldoen via deze link.

  4. Referentiearchitectuur: ontdek dé IT-architectuurplaat voor lokale besturen waar alle mogelijke bestuursnoden in opgenomen zijn (gemeentelijk intranet, HR-systeem ...). Verdeeld over categorieën zoals backoffice, frontoffice en bedrijfsvoering vindt u de referentiecomponenten terug, dit zijn verzamelingen functionaliteiten die u intern invulling moet geven. Via de oplossingscatalogus geeft u uw oplossingen in, oplossingen die in de plaat achter elke referentiecomponent verschijnen.

  5. Overheidsbouwstenen: ontdek het totaaloverzicht van bovenlokale bouwstenen, dus zowel op Vlaams als federaal niveau. Duid per oplossing aan of u al gestart bent met de implementatie, of als deze al voltooid is.

  6. Aankoopondersteuning: geef aan voor welke referentiecomponenten u een bestek wilt opmaken, en er wordt automatisch een bestektekst gegenereerd voor u op basis van de functionaliteiten die onder de referentiecomponent zitten. Hier kunt u ook de digitale versie van het boek 'Handleiding voor goed opdrachtgeverschap bij IT aanbestedingen' terugvinden om u de helpen bij het opstellen van overheidsopdrachten.

  7. Masterplan: bouw uw eigen masterplan IT op basis van 16 operationele beleidsdoelstellingen, elk ondersteund door een aantal technologische en ondersteunende principes. Na het kiezen van een 3- à 5-tal doelstellingen kunt u een compleet masterplan genereren, waarmee u in uw bestuur aan de slag kunt. Met de masterplanning werkt u aan de to-be situatie voor uw lokaal bestuur (toekomstscenario). Bijkomende begeleiding nodig? Lees hier hoe V-ICT-OR u met zijn expertise een boost kan geven.

  8. BuyITPublic: koop IT-materiaal goedkoop aan, vergelijk gemakkelijk leveranciers die hetzelfde product aanbieden, werk heel de aankoopprocedure af via een platform waar alle informatie centraal wordt bewaard. Lees er hier meer over.

  9. Bestandsbibliotheek: ontdek referentiebestanden, presentaties, researchresultaten ... van V-ICT-OR. O.a. de digitale resultaten van de werkgroepen en presentaties van de events van vorige jaren vindt u hier terug.

  10. Profielpagina: pas uw instellingen aan voor uw profiel op vlavirgem.be

Verder is samenwerking heel belangrijk in dit verhaal. Bezoek via de kaart van Vlaanderen andere gemeentes en vraag kijkrechten aan. Indien de andere gemeente deze verleent, kunt u de maturiteitsmeting inkijken en uw metingen met die van de andere gemeente vergelijken. Zo is het ook mogelijk om elkaars oplossingen en koppelingen te zien.

 

 KLIK HIER DOOR NAAR DE VLAVIRGEM WEBSITE.