Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Smart Region Office toegelicht op de stuurgroep lokaal eGov.

13/09/2022

Op de stuurgroep lokaal e-government van 7 september werd de Smart Region Office en het relanceproject Aanbod Lokaal Digitaal toegelicht!

De Smart Region Office is de liaison tussen de Smart City initiatieven van de Vlaamse Overheid, de lokale besturen en ondernemingen en werkt een gemeenschappelijk overheidsbeleid uit. De Smart Region Office vertaalt bijvoorbeeld de Vlaamse en Europese Smart City strategie, initiatieven en projectoproepen naar de lokale besturen en ondernemingen.

De hoofdlijnen van de Smart Region Office bestaan uit:

  • Inspireren vanuit use cases en technologie
  • Informeren van smart city & regio bevorderende initiatieven
  • Verbanden leggen: tussen projecten & werven intern (VO) & extern
  • Actief faciliteren van samenwerkingsverbanden & cross domein kruisbestuivingen
  • Verbinden: actief verbinden of bemiddelen tussen steden (onderling), steden metVlaamse Overheid, steden & bedrijven (via SRV)

Meer te weten komen over wat de Smart Region Office inhoudt en hoe ze te werk gaan?

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.