Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

5 digitale beloftes uit het regeerakkoord van Michel I

10/10/2014

Dit zijn de 5 digitale beloftes uit het regeerakkoord:
1. De bestrijding van de digitale kloof
De overheid onderzoekt hoe ze samen met de Gemeenschappen en het middenveld de bevordering van e-inclusie (deelnemen aan de digitale samenleving, nvdr.) kan intensifiëren, zowel op vlak van toegankelijkheid en toegang als op vlak van het gebruik van ICT in het dagelijkse leven. Operatoren worden aangemoedigd een laagdrempelig basisaanbod te voorzien. De universele dienst vermijdt uitsluiting en zal gelijke tred houden met de evolutie van de telecomnoden en- technologie.

2. Op naar een 'digitale federale overheid
De regering wil de digitalisering, de opslag van gegevens en de gegevensuitwisseling verder ontwikkelen. In dat kader zet ze het beleid van DIGIT 03 voort voor de archivering en de toegang tot wetenschappelijke gegevens.' De regering gaat voor een "digitale federale overheid" tegen het einde van de legislatuur. Elke federale overheidsdienst moet af van de papierberg. Overheidsdiensten worden verplicht een beleid van digitaal informatiebeheer te voeren - waar mogelijk in samenwerking met de private sector. Dit zal plaats vrijmaken, vele kilometers rekken afschaffen en, tegelijkertijd, bijdragen tot de bevordering van de verspreiding en de raadpleging van historische archieven bij en door het publiek.'

3. Het garanderen van de cyberveiligheid
Er worden drie strategische objectieven vooropgesteld om de cyberveiligheid te garanderen: (1) Streven naar een veilige en betrouwbare cyberspace met respect voor de fundamentele rechten en waarden van de moderne samenleving; (2) Streven naar een optimale beveiliging en bescherming van kritieke infrastructuren, het wetenschappelijk en economisch potentieel en overheidssystemen tegen de cyberdreiging; (3) De ontwikkeling van eigen cybersecuritycapaciteiten voor een onafhankelijk veiligheidsbeleid en een gepaste reactie op veiligheidsincidenten.'
De regering zal het Centrum voor Cybersecurity België operationaliseren. Het centrum zal belast worden met de uitwerking van een cybersecuritystrategie voor België, zowel op vlak van informatie- en netwerkveiligheid als inzake de strijd tegen (georganiseerde) cybercriminaliteit. Het krijgt een coördinerende rol (ook in crisissituaties), geeft beleidsadvies en neemt initiatieven om bedrijven, consumenten en openbare diensten te adviseren en te beschermen. De regering zal de Belgische cyberstrategie concretiseren in precieze en effectieve operationele maatregelen en zal deze nationale strategie ontwikkelen in overleg met de privésector. Het zal met name gaan om de verzekering van een snelle opsporing en reactie in geval van een cyberaanval op de essentiële informatiesystemen en -netwerken van de Staat en op de kritieke infrastructuren of nog om de versterking van de informatie aan en de sensibilisering van de burgers en de ondernemingen over de bestaande bedreigingen.'
Ondernemingen zullen worden aangespoord om te investeren in een hoog cyberveiligheidsniveau en om informatie te delen zowel op sectoraal niveau als met de overheid.'

 

Lees het artikel verder in Datanews