Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aansluiten op DOSIS als lokale overheid uitgelegd op de stuurgroep eGov

18/02/2021

 

DOSIS of dossier status informatie systeem is een API die als doel heeft verschillende bronnen te centraliseren waardoor burgers en ondernemers een overzicht hebben van al hun dossiers.

Als lokaal bestuur is het mogelijk om als bron aan te sluiten op DOSIS via:

  • Een REST API
  • Een SOAP-interface via MAGDA

Op DOSIS kunnen burgers en ondernemers de algemene informatie over hun dossiers raadplegen zoals het dossiernummer, de naam, wijzigingsdatum, het product ID, de dossierbeheerder, doorverwijzingen, status en informatie over de agent.

Om als lokaal bestuur aan te sluiten op DOSIS moeten volgende stappen doorlopen worden:

  1. Intake gesprek met bron (kandidaat-partner)
  2. Bespreken scope van de integratie (producten, bronapplicaties, integratiescenario’s) en mogelijke planning
  3. Invullen en opleveren formeel intakedossier DOSIS
  4. Verwerkingscharter tussen bron en Mijn Burgerprofiel (AIV)/e-loket ondernemers (VLAIO)
  5. Optioneel: MAGDA toelatingsaanvraag voor de aansluiting als afnemer op Dossier-diensten
  6. Eventueel IPDC producten aanvragen/aanpassen indien ze nog niet bestaan in de productencatalogus (deze stap kan parallel gebeuren)

In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.