Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Actieplan V-ICT-OR vzw: "Actiepunt 7: Cybersecurity en informatieveiligheid"

17/03/2021

Cybersecurity en informatieveiligheid zijn twee heel belangrijke aandachtspunten wat betreft ICT en digitalisering. Het effect van deze pandemie was niet enkel een versnelling van de digitalisering in lokale besturen, er was ook een stijging in het aantal cyberaanvallen. Doordat de lokale besturen momenteel bezig zijn met steeds meer digitaal te werken, dient er ook meer aandacht te gaan naar de beveiliging van deze digitale werkplek. Ook vanuit V-ICT-OR moeten we de aandacht sterk blijven richten op de gevaren, maar ook op de maatregelen die er zijn.

We willen daarom inzetten op het verder uitbouwen van de Quick Responsive Community door onze doelgroep te stimuleren om zich aan te sluiten en deze groep actief te houden door snel nuttige informatie te verspreiden. Daarnaast moeten we onze cyberpagina bekend maken en houden bij de lokale besturen, aangezien daar naast de QRC handige tips te vinden zijn voor cyberpreventie en doorverwezen wordt naar de cyberopleidingen die we aanbieden.

Informatieveiligheidstool

Uit eerdere begeleidingstrajecten en infosessies van V-ICT-OR bleek dat de kennis over informatieveiligheid en dan persoonsgegevensbescherming heel vaak versnipperd is. Om aan die nood te voldoen, ontwikkelde V-ICT-OR  de informatieveiligheidstool. Daarin worden zowel kennis, als flexibiliteit en gebruiksgemak gecombineerd. Alle informatie wordt als het ware op één centraal punt verzameld.

De informatieveiligheidstools wil alle aspecten van persoonsgegevensbescherming bundelen, zodat je bijna niet meer handmatig aan de slag moet gaan. De basis van de tool is een drieluik: een risicoanalyse op maat, een maturiteitsmeting en een veiligheidsplan. De vragen voor de maturiteitsmeting werden gebaseerd op richtsnoeren (o.a. ISO 2700). De tool bevat ook een reeks van bijkomende functionaliteiten: het opstellen van een verwerkingsregister, verwerkersovereenkomsten, statistieken en de mogelijkheid tot vragen stellen.

Deze tool is dynamisch opgebouwd. Door de jaren heen zijn er heel wat wijzigingen aan gebeurd, op basis van input van functionarissen gegevensbescherming in de lokale besturen en andere organisaties die van de tool gebruik maken. Daardoor is de tool echt community based en voldoet hij zoveel mogelijk aan de noden van onze doelgroep. Ook in 2021 willen we deze informatieveiligheidstool verder optimaliseren. Dit door actief te luisteren bij de doelgroep, o.a. in het Microsoft Team DPO’s, naar vragen en opmerkingen die zij hebben. Deze opmerkingen worden dan in een projectplan gegoten om de tool in 2021 verder vorm te geven.

Cyber academy

V-ICT-OR participeert samen met Seris (bewakingsbedrijf) en Nviso (cyberbeveiligingsadviesbureau) binnen het consortium ‘Maritime Cyber Resilience en Readiness’. Elke deelnemer van het MCRR-consortium is niet enkel een voorloper in zijn domein, maar heeft bovendien een sterke affiniteiten met cybersecurity, cyber awareness en cyberimminuteit. Het consortium detecteert vele uitdagingen rond cyberveiligheid en cyberimmuniteit die, gericht op de maritieme wereld, heel specifieke aandacht en acties vereisen.   

De aanpak voor cyberveiligheid gericht op de maritieme wereld, is georiënteerd op de opleidingen en op het versterken van expertise, de twee kernpunten waarrond het consortium ‘Maritime Cyber Resilience and Readiness’ werkt. Het consortium is ervan overtuigd dat deze volwaardige, globale aanpak noodzakelijk is om niet alleen over de juiste en doorgedreven expertise te kunnen beschikken, maar ook om gericht te kunnen inspelen op de onveiligheden. 

Het consortium plant daarom de nodige initiatieven om deze belangen via een geïntegreerde veiligheidsaanpak te verwezenlijken. Een van die initiatieven is de ontwikkeling van een opleiding cybersecurity waarbij training, Simulaties en scenario’s, Kennisdeling en cyberbewustzijn centraal staan.  V-ICT-OR zal in 2021 zowel administratief, logistiek als inhoudelijk mee instaan voor de uitwerking van de opleiding cybersecurity. V-ICT-OR zal tevens instaan voor het begeleiden van een aantal modules. De start van de opleiding wordt voorzien voor september 2021.

De maritieme wereld wordt gezien als proeftuin voor de opleiding cybersecurity. Op grond van lessons learned en best practices is het de ambitie om de opleiding cybersecurity verder uit te rollen in een aangepast format op maat van non-profit organisaties waaronder lokale besturen.