Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Buurtinformatienetwerken communiceren vlotter

11/02/2014

Een erkend BIN-netwerk is een samenwerkingsakkoord tussen burgers, zelfstandigen, bedrijven en lokale autoriteiten. Onderling wordt informatie uitgewisseld over verdachte en/of criminele situaties. Eind 2012 waren er in ons land al zo’n 520 buurtinformatienetwerken actief, het merendeel in Vlaanderen.

Sms-communicatie
Intelligente en geautomatiseerde communicatiesystemen werden ontwikkeld voor deze BIN’s, waardoor er onder meer kan worden gecommuniceerd via sms. Dankzij de vlotte informatiedoorstroming kan de politie alert reageren wanneer er verdachte handelingen worden waargenomen. De aansluitende rapporteringen maken de communicatie met de doelgroep compleet.

Specifieke oplossingen
Het systeem voorziet in gerichte oplossingen voor georganiseerde winkelnetwerken, vrije beroepen (vb. apothekers), specifieke regio’s of gebieden vb. een havengebied), enz. Ook een overkoepelend crisisnetwerk kan op eenzelfde wijze worden aangepakt. In de provincie Antwerpen werkt men sinds enkele jaren naar ieders tevredenheid volgens deze aanpak. De ervaring leert dat de BIN-netwerken de veiligheid én het veiligheidsgevoel van alle betrokkenen vergroten. Overigens is de totale privacy van alle informatie wettelijk gegarandeerd.