Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BuyIT Public: een elektronisch en permanent platform als brug tussen lokaal bestuur en leverancier

15/06/2018

Stel: u heeft nieuw ICT-materiaal en software nodig. Ik hoor u al zuchten: opnieuw offertes opvragen, technische specificaties verzamelen en vergelijken, rondbellen, goedkeuring vragen aan uw collega’s en wachten, wachten, wachten. Maar wat er het sneller kan? Wat als er een dynamisch aankoopsysteem zou komen dat een brug slaat tussen klant (= lokaal bestuur) en leverancier? Een systeem dat op overzichtelijke wijze de technische specificaties vermeldt voor elk softwarepakket of elk type hardware? En dat overeenkomstig de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, waar gelijkheid, mededinging en transparantie als principes worden gehanteerd?

V-ICT-OR heeft de ambitie om een elektronisch platform op te zetten dat deze zaken mogelijk maakt, en dit onder de naam BuyIT Public. Het zou fungeren als continu beschikbare Software as a Service (SaaS) met een intelligente automatische zoekfunctie die wordt gevoed met een aantal generieke technische specificaties en met een flexibel beheerde productencatalogus (dus geen statische, limitatieve lijst). BuyIT Public zou een ontmoetingsplaats kunnen worden tussen lokale besturen met een bepaalde ICT-nood en leveranciers die aan deze behoeften kunnen voldoen.

De bedoeling is om het sterk gefragmenteerde IT-aankooplandschap binnen de lokale besturen te defragmenteren, wat voor de lokale besturen belangrijke schaalvoordelen en efficiëntiewinsten kan opleveren in het IT-aankoopproces. Diezelfde lokale besturen kunnen dankzij een dergelijk platform hun werking en dienstverlening ook verder digitaliseren wat de efficiëntie ten goede komt en ervoor zorgt dat ze hun maatschappelijke rol nog beter kunnen invullen. Anderzijds, naar de markt toe, kan het beoogde platform ook bijdragen tot het transparanter maken van het publieke aankoopproces en dus mededinging versterken. Belangrijke voorwaarde daarbij is de toegankelijkheid van het systeem, ook voor de kleine(re) spelers op de markt.