Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Cloud computing: veranderende vaardigheden voor IT’ers?

14/12/2015

Volgens een nieuwe enquête bij leidinggevenden wordt strategische planning één van de belangrijkste vaardigheden waarover IT’ers in lokale besturen zullen moeten beschikken. Het steeds toenemende belang van technologie kwam aan bod in een rapport dat begin december 2015 verscheen op basis van de bevindingen van 20 leidinggevenden.

Jos Creese (SOCITM) reageerde op dit rapport: “dit zal tot een herziening van de interne IT-diensten leiden door hen weg te trekken van de dagelijkse routine van het onderhoud van IT-infrastructuur”.

Door deze beweging zullen IT’ers in staat zijn om zich te focussen op strategische planning en zal IT beter afgestemd zijn op de behoeften van de organisatie”.

Creese voegt eraan toe dat het toenemende belang van ‘cloud computing’ betekent dat IT-departementen steeds meer een business partner zullen worden, waardoor het klassiek beeld van de interne IT-dienst gaat vervagen.  

"Dit betekent het opbouwen van externe relaties met o.m. leveranciers en adviseurs die de lokale planning kunnen ondersteunen en de praktische kennis en capaciteit in huis kunnen brengen om de veranderingen door te voeren waar je als lokale organisatie behoefte aan hebt”, zegt Creese.

In het rapport worden zes prioriteiten naar voren geschoven.

 1. Samenwerking op vlak van publieke dienstverlening

  IT-teams moeten de IT-infrastructuur zo uittekenen en ontwikkelen dat ze bruikbaar is voor publieke, private en derde partijen die in de toekomst allemaal zullen samenwerken om diensten aan te bieden. 

 2. Kostenbeheersing door diensten te herontwikkelen

  Het is prioritair voor IT-diensten om organisaties te helpen om hun data die ze al in huis hebben slimmer te benutten en hun technologie zo te gebruiken dat de processen en de besluitvorming geautomatiseerd kunnen worden. Op die manier kunnen organisaties dure interventies van medewerkers en managers vermijden.

 3. Reductie van de vraag en vroege interventie

  De grootste winst ligt in het creëren van nieuwe diensten die in een heel vroeg stadium interveniëren en de vragen op lange termijn verminderen.

 4. ‘Quick wins’ ontwikkelen die toegevoegde waarde creëren

  Dergelijke projecten zijn essentieel om vertrouwen te winnen, dit is de sleutel tot succes om ondersteuning te krijgen voor toekomstige projecten die complexer zullen zijn en grotere risico’s zullen in houden.

 5. Risicomanagement verbeteren

  Leidinggevenden willen zien wat technologie voor hen kan betekenen op vlak van het beheer van nieuwe risico’s die verbonden zijn aan een sterkere samenwerking met de publieke sector.

 6. Commercialisering van diensten

  Wanneer besturen beslissen om hun manier van werken fundamenteel te herzien en om hun mensen in te zetten in dienstverleningsmodellen, vereist dat inzicht en controle van de processen die dat dienstenaanbod ondersteunen en in de achterliggende informatiestromen. Vanuit die inzichten moeten processen hertekend worden vanuit de idee om zo efficiënt mogelijk te werken (in termen van tijd en kosten).

  (Vrij vertaald uit: https://www.publictechnology.net/articles/news/cloud-computing-set-change-skills-needed-council-ict-managers?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Email&utm_content=Daily%20Email+CID_ff1c7f529ae45fc68bb20fe6002fdbc3&utm_source=Email%20newsletters&utm_term=Cloud%20computing%20set%20to%20change%20skills%20needed%20by%20council%20ICT%20managers)