Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Een survey over het voorkomen, de kost en de impact van cybercriminaliteit. Geef ook jouw input!

13/06/2017

In het kader van een studie naar cybercrime gericht op de Belgische overheidsdiensten, heeft de Associatie KULeuven een survey opgesteld, waaraan V-ICT-OR haar medewerking heeft verleend. 

De vragenlijst kadert binnen een grootschalige studie, gevoerd door verschillende onderzoekscentra van de KU Leuven, naar het voorkomen, de kost en de impact van cybercriminaliteit in België.
Deze vierjarige studie wordt gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO). Meer informatie over dit project en de betrokken universitaire partners vindt u op deze website: http://bcc-project.be/.

Als ICT-verantwoordelijke is uw deelname aan deze vragenlijst van wezenlijk belang. Enkel door een voldoende aantal deelnemers kan deze vragenlijst betrouwbare en valide informatie opleveren die op zijn beurt toelaat Belgische overheidsorganisaties beter te wapenen tegen cybercriminaliteit.

We vragen dan ook om de survey in te vullen op https://websurvey.kuleuven.be/index.php/15296/lang-nl