Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eerst communiceren – dan nadenken …?

11/12/2013

Eind vorige week verschenen enkele richtlijnen met betrekking tot de toegang elektronische dossiers voor OCMW cliënten.

Eerst en vooral duidelijk stellen dat onze organisatie streeft naar de maximale veiligheidsnormen om te vermijden dat gegevens zo maar ergens te rapen vallen. Dat we hiervoor de nodige sensibiliseringscampagnes doorvoeren en ondersteunen mag blijken uit onze talrijke kennisdagen, opleidingen en de tool voor informatiebeveiliging.

We wensen in deze te streven naar een duidelijke communicatie omdat – de vele misverstanden ten spijt – de invoering van dit zeer gevoelige onderwerp “informatiebeveiliging” al te vaak fout wordt geïnterpreteerd.

Meer dan een louter kosten-baten verhaal om de keuze van dure oplossingen kracht bij te zetten, hadden we liever eerst de discussie gehad omtrent – in deze tijden van crisis – goede en veilige alternatieven voor de lokale besturen waar vaak een beperkte groep raadsleden gebruik zal maken van deze alternatieve manier om dossiers te raadplegen.

We mogen immers niet vergeten dat we met de huidige communicatie(s), de lokale besturen die reeds in een oplossing investeerden flink in de steek laten door eenvoudigweg niet duidelijk te zijn … of moet nu toch iedereen over op VPN?