Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Eerste bijeenkomst coördinatoren regionale kenniskringen

21/12/2015

Op woensdag 16 december werden alle coördinatoren van de regionale kenniskringen uitgenodigd in Antwerpen voor de voorstelling van het project “samen het interbestuurlijk gegevensverkeer verbeteren”. Naast de coördinatoren waren ook vertegenwoordigers van PIVA, VERA, de provincie Limburg en Informatie Vlaanderen uitgenodigd.

De doelstelling van dit overleg was om vanuit het bredere verhaal van de samenwerkingsovereenkomst tussen V-ICT-OR, VVSG en Informatie Vlaanderen het plan van aanpak voor de regionale werking voor te stellen. In de samenwerkingsovereenkomst ligt de focus op drie pijlers: (1) versterken van informatie- en ICT-capaciteit, (2) realisatie van interbestuurlijke ketenintegratie en (3) lokale besturen als volwaardige ketenpartner betrekken. Om bij te dragen aan deze drie doelstellingen hanteren we een gefaseerde aanpak waarbij we vanuit V-ICT-OR in het bijzonder inzetten op adopteren en innoveren.

In de fase van adopteren gaan we voluit voor ‘massa-maatwerk’. We stellen eind januari een webtool ter beschikking waarbij we informatie bundelen op basis van bestaande informatiebronnen, zoals bv. de I-Monitor, de gemeentelijke profielschetsen,… We communiceren de verschillende stappen die we zetten in het kader van de webtool op regelmatige tijdstippen via de regionale coördinatoren om op die manier voortdurend input te verzamelen en bij te sturen waar nodig. Via de webtool zullen individuele lokale besturen uiteindelijk bestaande oplossingen aangereikt krijgen met aandacht voor de implementatie van deze oplossingen. We willen benadrukken dat we voor de implementatie van de oplossingen niet alleen naar de technische vereisten kijken, maar ook naar de organisatorische kenmerken op vlak van processen bijvoorbeeld.

Daarnaast zet V-ICT-OR ook sterk in op innovatieve projecten, zoals bv. de digitalisering aangifte overlijden. We communiceren de voortgang van deze projecten op regelmatige basis via de nieuwsberichten op de website. Wie interesse heeft om actief deel te nemen aan dergelijke trajecten of systematisch op de hoogte wil gehouden worden, kan ons daarvoor steeds contacteren.

 

Tijdens de bijeenkomst werd afgesproken om actief in te zetten op communicatie via de werkruimte die daarvoor is opgericht. Op die manier wordt alle informatie centraal gebundeld en kunnen vragen gesteld worden bij de voortgang van het rapport. We herhalen dat we dit project samen met u, als regioverantwoordelijke en met de lokale besturen willen opnemen. Alle input is dus zeker welkom, zodat we tot een gezamenlijk eindresultaat kunnen evolueren waar iedereen kan mee genieten van de efficiëntiewinsten.