Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

FISP: een nieuwe leidraad voor informatiebeveiliging

30/03/2020

FISP (Federal Information Security Policy) is een leidraad voor informatiebeveiliging en wil dus integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van data bewaken. De FISP is het resultaat van een samenwerking tussen informatiebeveiligingsexperts van de verschillende federale diensten (FOD, OIP, IPSS). De voorgestelde maatregelen worden beschouwd als minimummaatregelen die redelijkerwijs op een gemeenschappelijke manier van toepassing zijn op alle federale diensten. Deze zijn gebaseerd op internationale normen, goede praktijken op het gebied van informatiebeveiliging en de ervaringen van de deelnemers aan de FISP-werkgroep.

De FISP staat niet op zichzelf; het is een aanvulling op de BSG van het CCB (Baseline Information Security Guidelines). Deze, samen met andere richtlijnen voor overheden die vanuit het CCB worden aangeraden, vind je hier.

  • Meer info over de DG Digitale Transformatie vind je hier.
  • Meer info over FISP vind je hier. Je krijgt een groot aantal handleidingen ter beschikking waarmee je deelaspecten van informatieveiligheid, zoals encryptie, informatieclassificatie en logging, stap per stap kunt gaan aanpakken.