Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Gemeente Evergem vertelt...

02/09/2016

Onder het motto 'vertel eens een verhaaltje' getuigde Marc Goethals van de gemeente Evergem over wat mid-office binnen zijn bestuur betekent. Hij begint zijn verhaal in de jaren '90 wanneer de euro werd ingevoerd, elektronische verkiezingen werden georganiseerd en het serverpark vernieuwd werd in Evergem. Hierdoor was in de gemeente al vrij vroeg duidelijk dat IT een grote meerwaarde kon betekenen voor de interne organisatie. Men was er zich ook van bewust dat alle wijzigingen slechts met draagvlak in de organisatie konden doorgevoerd worden.

Onderstaande uitgangspunten en praktische ervaringen werden doorheen het traject meegenomen.

  • De IT-dienst is van en voor de volledige organisatie: brede betrokkenheid van medewerkers

  • Tijdige en voldoende communicatie

  • Je hoeft het warm water niet telkens opnieuw uit te vinden

  • Breng oplossingen aan

  • Neem (af en toe) zelf het heft in handen

Nu men de stap naar het kijken rondom een mid-office wil nemen, gelden ook deze uitgangspunten. Eerst de organisatie op orde en voldoende draagvlak creëen, dan pas de ICT-oplossing.