Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GIPOD krijgt een upgrade en komt uw richting uit!

14/02/2020

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (kortweg GIPOD) is een databron aangeboden door de Vlaamse overheid. Het bevat alle mogelijke informatie over werken en manifestaties op het openbaar domein. Aangezien GIPOD ook in lokale besturen sterk gebruikt wordt, is er veel feedback ontvangen binnen de Vlaamse overheid, feedback die nu gebundeld werd om een 2de versie te ontwikkelen. Deze komt er in Q4 2020. Lokale besturen schakelen best over tegen november 2020 naar versie 2.0.

Wat verandert GIPOD 2.0 voor u? (een selectie)

  • Synergieën worden sterker uitgewerkt
  • Het only once-principe wordt sterker uitgezet (data moet beter doorvloeien zodat we over alle diensten met dezelfde data werken)
  • Aanvragen voor werken kunnen gebundeld worden in kader van een project
  • Hinderzones staan voortaan los van werkzones, en er kunnen per activiteit meerdere hinderzones bepaald worden (verschillende fases werken)
  • Datakwaliteit en link naar besluitvorming versterkt (OSLO-standaard, linked open data (o.a. LBLOD))
  • Semantiek wordt vastgelegd inzake werken, zodat misverstanden bij nutsbedrijven en lokale besturen vermeden worden
  • Enz.

Onze leden kunnen de presentatie van GIPOD 2.0 die tijdens de stuurgroep e-gov van 29-01-20 gegeven werd alvast terugvinden in de bestandsbibliotheek.

Een handige informatiepagina vind je hier.

In Q2 gaat V-ICT-OR uitgebreid in over de mogelijkheden van de vernieuwde tool, maar ook de implicaties voor uw lokaal bestuur, en dit tijdens de regionale kenniskringen. Houd dus onze kalender in de gaten om meer te weten te komen!