Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Het Vastgoedinformatieplatform toegelicht op de stuurgroep eGov

22/06/2022

Op 15 juni werd het vastgoedinformatieplatform voorgesteld op de stuurgroep lokaal e-government.

Het ‘Vastgoedinformatieplatform’ is een initiatief van de gemeenten, in samenwerking met VVSG, vastgoedsector en de Vlaamse Regering. Digitaal Vlaanderen staat in voor de ontwikkeling van het platform en het operationeel beheer.

Het proces om informatie te verzamelen voor de verkoop van vastgoed is vandaag versnipperd en administratief tijdrovend. Stedenbouwkundige informatie, milieu informatie, informatie rond erfdienstbaarheden, enz. moeten nu nog vaak manueel worden opgezocht bij de verschillende administraties. Het Vastgoedinformatieplatform zal daar vanaf 2024 verandering in brengen.

Het Vastgoedinformatieplatform wordt een digitaal portaal waar de aanvrager van vastgoedinfo via één eenvoudige weg de benodigde data bij een verkoop of langdurig verhuur kan opvragen. Het platform verzamelt dan alle data uit de beschikbare, aangesloten bronnen van centrale registers en gemeenten. De bevoegde gemeente krijgt via het platform een vraag om het dossier te vervolledigen en te controleren op de kwaliteit, waarna de info wordt afgeleverd aan de aanvrager. De betaling en facturatie gebeurt eenvoudig via het platform.

In oktober 2022 zal een basisversie van het platform voor de pilootgemeenten live gaan! Tegen januari 2024 zullen alle gemeenten aangesloten zijn op het platform.

Bekijk >>> hier <<< wanneer jouw stad of gemeente aan de beurt is!

Meer informatie over dit platform? In onze bestandsbibliotheek kan je de presentatie en de opname van deze toelichting raadplegen.